Начало  >  CANELIM – изследвания и резултати

Обобщени резултати от терапевтичния ефект на Канелим капсули върху пациенти със злокачествени тумори.

Блница LongHua, Унверситет TCM Шанхай

Легенда:

CR – пълно повлияване

PR – частично повлияване

NC – без промяна

PD – прогресия на заболяването

P – вероятностен показател полученият резутат да е случаен. При стойности P<0.05 резултаите се считат за статистически значими и достоверни, като шанса да са случайни е по-малък от 5%.   При P<0.01 шанса да са случайни е по-малък от 1%.

Резултати:

Таблица 1 – Ефективност

Случаи CR PR NC Обща ефекивност (CR+PR)
105 38 (36.19%) 49 (46.67) 18 (17.14%) 87 (82.86%)


Таблица 2 – Хемограма и промяна в имунитета

Показател Случаи Подобрение Стабилизирани Влошаване Обща  ефективност (%)
WBC 105 14 91 0 105 (100.0%)**
RBC 105 9 83 13 92 (87.62%)**
BPC 105 3 91 11 94 (89.52%)**
OKT3 105 52 37 16 89 (84.76%)**
OKT4 105 55 41 9 96 (91.43%)**
OKT8 105 33 53 19 86 (81.90%)*
T4/T8 105 56 32 17 88 (83.81%)*
NK 70 45 19 6 64 (91.43%)**

* p<0.05, ** p<0.01

Таблица 3 – Качество на живот по скалата на Карновски

KPS – Karnofsky performance status

Случаи KPS   повишениe KPS стабилизиране KPS намаление Процент на стабилизиране и  подобрениe
105  46(43.81%) 49 (46.67%) 10 (9.52%) 95 (90.48%)

Изследвани случаи:
105 пациента с различни типове рак, включително 28 случая с рак на костите.

Метод на лечение:
Група на терапия с Канелим: Canelim капсули: 6 капсули 3 пъти на ден, продължителност на курса 30дни

Заключение:

Таблица 1 – Ефективност: Очевидно е, че Canelim може да подобри състоянието на пациенти с рак, общия показател на ефективност е 82.86%
Таблица 2 – Хемограма и промени в имунитета: По-голямата част от изследваните случаи са с повишение на имунитета и на защита на периферните кръвни клетки (червени, бели кръвни клетки и тромбоцити) при p<0.05 и <0.01
Таблица 3 – Качество на живот по скалата на Карновски: Повечето от пациентите 90.48%, имат подобрение или стабилизиране в качеството на живот след лечението
Canelim унищожава раковите клетки,  протектира незасегнатите такива,  облекчава симптомите на заболяването и подобрява качеството на живот при пациентите с ракови образования.

Изследване върху терапията TCM-WM – (Traditional Chinese Medicine and Western Medicine) на средна и напреднала аденоза на млечната жлеза. 

Цяо Дзонг Хуа, Хирургическо отделение на XVIII народна болница в Шанхай

Цел: Изследване на лечебните въздействия при комплексна терапия, основана на китайската народна медицина и западната медицинска наука, върху средна и напреднала аденоза на млечната жлеза. Метод: народната медицина бе използвана за лечението на 726 пациенти, които страдат от средна и напреднал аденоза на млечната жлеза. Tamoxifen 10 mg, два тъпи на ден, в продължение на един месец;

Canelim capsule – по 6-8 капсули три пъти на ден за един месец. Резултати: цялостното ефективно ниво бе 100%. Шестстотин и осемдесет и три случая от 726 пациенти бяха напълно излекувани (94.08%), 43 случая бяха частично излекувани (5.92%). Извод: ТКМ-ЗМ терапия на аденозата на мелчната жлеза с Tamoxifen. Той е особено подходящ за лечение на средна и напренала аденоза на млечната жлеза.

Ключови думи: аденоза на мелчната жлеза, Тamoxifen, Canelim

Аденозата на млечната жлеза е болест, свързана с менструацията, нейните основни симптоми са масталгия и тумор. Болка в едната или двете страни на гърдите, особено интензивна 5-7 дни преди менструация и с нарастване на тумора. Всички симптоми отслабват след менструация. Този вид болест се среща при жени между 30 и 50 години(38.8%-49.3%), повече сред градското населени, отколкото сред жители на селските райони. На този проблем се отделя все по-голямо внимание заради клиничното му значение при образуването на рак. Не са разработени особено ефективни лекарства, макар че ние третираме аденозата на млечната жлеза с лекарствена комбинация отCanelim и Tamoxifen от 1992 г. и терапевтичният ефект е задоволителен.

ДАННИ И МЕТОДИ

1      Клинична информация

Изследвана група – 726 жени, най-младата е на 20 години, най-възрастната – на 61 години, средна възраст – 36 години.

Локация на бучката: в едната гърда  78(10.74%), в двете гърди 648 (89.26%).

Локализирани в един сектор 318 (43.3%), в повече от един сектор 408 (56.2%).

2      Стандарт при средна и напреднала аденоза на млечната жлеза

Включва повече от два елемента от изброените по-долу:

2.1      Видът на бучката е твърд, дори назъбен.

2.2      Силна болка, с която не може да се работи и живее нормално, непоносима.

2.3      Тенденция към образуване на група от бучки.

2.4      Не се повлиява от силни лекарства.

2.5      Не се повлиява след поетапната терапия.

2.6      Възобновява се след поетапната терапия.

3      Терапевтичен метод

Tamoxifen 10mg два пъти на ден в продължение на един месец.

Canelim capsule 6-8 капсули три пъти на ден в продължение на месец.

4      Период на лечение

6-18 месеца, средно по 8 месеца.

РЕЗУЛАТАТИ

  1. 1. Стандарт за оценка на терапевтичните ефекти

Неефективност: Няма значима промяна на болката и твърдостта на тумора.

Ефективност: Облекчаване на болката. Омекване на бучката. Повлияване на тумора (<25%).

Подобрение: усещане на болка от време на време или лека болка при докосване. Повлияване на туморите (25%-50%).

Частично оздравяване: Отслабване на болката. Омекване и дивергенция на туморните съединения на групи. Повлияване на бучката (>50%).

  1. 2. Резултати от терапията
Брой Процент
Неефективност 0 0%
Ефективност 726 100%
Подобрение 726 100%
Частично оздравяване 43 5.92%
Оздравяване 683 94.08%

ДИСКУСИЯ

1. За първи път тази болест е описана като cyst-hyperplasia на млечните жлези, била е наричана още епителна пролиферация, хиперплазия на издатините на млечната жлеза, аденоза на гърдите и т.н. Последно бе определена като дисплазия на млечните жлези от Световната здравна организация.

Аденозата на гърдите е болест на безвредната хронична хиперплазия на млечните жлези, свързана с ендокринни смущения, причинени от физиологична хиперплазия и смущение.

Въпреки че етиологичните фактори все още не са ясни, повечето разпространени мнения са, че тя се дължи на функционално разстройство на яйчниците. Може би секрецията на прогестерон е ниска, но естрогентът е нормален или се повишава, което води до хипеплазия на FT и кисти на алвеолите или каналите. Разпознава се по болката (при докосване), подуването на лимфните възли, по бучките и гнойта от гърдите.

2. Повечето пациентите усещат болка от едната или от двете страни на гърдите 5-7 дни преди менструацията, локализирана главно в горния външен сектор, макар че така се наблюдава само при 8% от тази група случаи. Чувствителността е осезаема и се засилва при движение, при триене в дрехите, при кашляне и т.н. Някои жени дори настояват за отстраняване на гърдите. Всички симптоми отслабват след менструацията. Ние наричаме товамастодиния, при която има само болка без изява на бучки, но всъщност повечето случаи са придружени с подуване на жлезите, с кисти с тенденция към сливане и втвърдяване. Част от случаите се развиват в аденома, а няколко от тях – в рак.

Аденозата на гърдите може да бъде три вида: мастодиния, аденопатия, бучки, като и трите вида могат да се наблюдават по единично или заедно.

3. Аденозта на гърдите няма да се развие в рак, ако е в ранен стадий, но лесно се променя в средния или напредналия период. Много учени смятат, че алотипната хиперплазия на гърдите и напредналата папиларна бучка са предупреждение за рак, и раковото развитие е достигнало 23-33%.

4. Много лекарства имат функцията да премахват или да облекчават симптомите на този проблем, но не могат радикално да лекуват патологичните изменения на хиперплазията на млечните жлези. Открих, че много лекарства, например XiaoJin, Niuhuangxingxiao, Tiandongsu, не дават задоволителни резултати през дългите години на клинична практика. След използването на Tamoxifen и Canelim броят на излекувaните от аденоза на гърдите е 08%, надминавайки с 21-53% обикновеното лечение.

Tamoxifen е антагонист на естроген рецептор, споделяйки естроген рецептора с естрогена, за да блокира хиперплазията на съединителната тъкан, като се избягва склероза на жлезите и каналите, освен това, има способността да намали нивото на пролактина в кръвта, както и холестерола и липопротеините с ниска плътност(LDL). Клиничните данни показват, че може бързо да отнеме болката, нещо повече – може да размекне и стопи бучките в гърдите, но прилагането му при средно напреднали и силно напреднали случаи не дава толкова добри резултати. При спиране на лечението, има вероятност болката да се появи отново. Основните странични ефекти са свързани с нарушения в менструацията.

Традиционната медицина приема, че аденозата на гърдите спада към категорията lacto-arthralgiaс spasm, причинен предимно от блокирането на невидимата енергия qi, кръвна стаза, коагулация на слюнката, потиснат черен дроб, бъбречна недостатъчност, свързана с черния дроб, бъбреците и далака. Ключови аспекти са подсилването на кръвта чрез премахване на кръвната стаза и разсейването на натрупани патогени. Аз избрах Canelim capsule(народна китайска медицина), определяйки лечението въз основа на разликите в знаците и симптомите. Той е съставен от Radix Curcumae, Alumen, Semen Strychni, Herba Agrimoniae и др. В изследваната група нивото на освобождаване от болката е 70%, докато отдръпването на туморните образувания е 75%  при самостоятелното прилагане на Canelim. Обичайните странични ефекти от Canelim са стомашен дискомфорт и кожен сърбеж, затова го приемайте след хранене. Капсулите Canelim въздействат за отслабване и свиване на растежа на тумора, подобрявайки имунологичните способности на организма.

След всичко можем да твърдим, че Tamoxifen възпрепятства стимулиращата роля на естрогена във вътрешния слой на епидермиса на каналите на гърдите и на съединителната тъкан, а Canelim свива и размеква туморите, така че лекарствената комбинация от двете е безопасна и дава резултат.

ЛИТЕРАТУРА:

1, Sun Xuejian, Cause and clinic analysis of adenosis of mammary Clinical surgery magazine, 1994:2:115

2, Liu Wnabao, Therapy of hyperplasia of mammary glands by combinationof TCM with Western medicines, Practical surgery magazine 1992:7:334

Клинични наблюдения на синергична терапията на недребноклетъчен рак на белия дроб с Canelim

Дзяо Жиангхе / Хуанг Фенгминг, Онкологичен институт ChongQin

Цел: Изследване на лечебния ефект и токсичната реакция на Canelim, подпомагайки интегрираната терапия сTopotecan и Cisplatin при недребноклетъчен рак на белия дроб. Метод: 48 пациенти, страдащи от недребноклетъчен рак на белия дроб, разделени по случаен принцип на две групи – тестова група (25 случаи, Canelim и Topotecan, комбинирани с Cisplatin) и контролна група – (23 случая, Topotecan и Cisplatin). Резултати: Нивото на ефективност при тестовата група достигна до 64%, нивото на подобрение на жизнените функции е 68%, случаи на хематологична токсична реакция -44%, докато случаите на нехематологична токсична реакция са 52%; същите при контролната група са 47.83%, 34.78%, 69.57%, 52.17%.

Сравнявайки резултатите на двете групи, се наблюдават значителни несъответствия в няколко индекса (P>0.05) в очакванията за хематологичната токсична реакция (P<0.05).

Извод: Canelim има значителен синергичен ефект за лечението и оказва клинично въздействие върху ръста на случаите на хематологична токсична реакция, подобрява жизнените показатели на пациента.

Ключови думи: Canelim capsule, Topotecan, Cisplatin, недребноклетъчен рак на белия дроб.

Topotecan, TPT, най-новото лекарство от производно на камптотецин (Camptothecin), действа върху топоизомераза Iи задържа растежа на туморните клетки. Напоследък бе широко прилаган като терапия на стереотипен тумор, но беше ограничено заради своето сравнително силно действие. Ние решихме да използваме Canelim като допълнение в тази ситуация, за да видими дали токсичността на химиотерапията би могла да се намали и да се подобрят резултатите от нея. За 48 пациенти, страдащи от рак на белия дроб и лекувани през 2000 – 2001 г., се съобщава, както следва:

1      ДАННИ И МЕТОДИ

1.1  Клинични материали

48 пациенти, страдащи от недребноклетъчен рак на белите дробове, бяха разделени на две групи по случаен принцип – тестова група (25 случая) и контролна група (23 случая). Всички те бяха диагностицирани чрез компютърен томограф или магнитно-резонансна томография, патология и цистология. Стадирането бе извършено според стандартите за недребноклетъчния рак на белия дроб от 1997 г. на Световната здравна организация. Условията за двете групи са сходни. Вж. таблица 1

Клинични данни на двете групи:

Табл. 1

Групи        Участници Възраст Сексуалност              Патотип         Стадиране поTNM    Резултатиkarnlfs
 Мъже   Жени        SC  AC  other            Ⅲb   Ⅳ
Тестова          25      55(32-73)        19       6              12   11   2                 13    12                        60(50-90)
Контролна       23     51(29-71)         18       3              10   12   1                 12    11                       70(50-100)

1.2  Правила за избор на пациенти

Общо състояние: karnlfs≥50 минути, прогноза за продължителност на живота ≥3 месеца, период на радиотерапия≥4 седмици. Функции на органите сърце, черен дроб, бъбреци – нормални. Левкоцити ≥4.0×10g/L, pt≥90×10g/L, общ билирубин на кръвната плазма≤ 1път от хипсо-лимита на нормалната стойност.

Аминофераза ≤ 1път от хипсо-лимита на нормалната стойност, серумна урея, креатинин ≤ хипсо-лимит от нормалната стойност, няма плеврални течности, асцит и разпространение на чернодробни метастази. Отговаря на изискванията на Комисията по етика. Подписана декларация за съгласие и възможност за контролни прегледи.

1.3  Стандарт за оценка на лечебните ефекти и токсичността

Според „Стандарта за оценка на обективните ефекти върху тумора” на Световната здравна организация, стандартът за оценка на лечебния ефект е представен посредством CR, PR, NC, PD, CR и PR и трябва да са одобрени от още двама лекари. OR е процент от CR, добавяйки PR към общия брой на пациентите. Стандартът за класификация на токсичната реакция към противораковите лекарства се определя от I до IV ниво

1.4  Методи

Тестова група: TPT+DDP+CANELIM

TPT: 0.75mg/m2  ⅳ d1-5

DDP: 80 mg/m2   ⅳ d1

CANELIM:  всеки път по 5 капсули по три пъти на ден. Приема се една седмица след началото на химиотерапията и се продължава 4 седмици след химиотерапията.

Контролна група: единствено TPT+DDP, същите указания като при тестовата група.

2 РЕЗУЛТАТИ

2.1 лечебен ефект върху двете групи

104 периоди на химиотерапия бяха проведени при 48-те случая. OR на тестовата група е 64.0%, 47.8% за контролната група, 1 случай на CR.

Съпоставка на лечебния ефект върху двете групи

Група Брой       CR     PR     NC    PD         OR (%)
ТестоваКонтролна 25          1      15      8      1           64.0*23          0      11      9      3           47.8

*P<0.05 в сравнение с контролната група

Подобрение на жизнените показатели след лечението: 68.0% при тестовата група и 34.8 (P<0.05) при контролната група, със значително неравенство.

Подобрение: увеличение с повече от 10 точки

Стабилизиране: промяна с по-малко от 10 точки

Влошаване: спад с повече от 10 точки

2.2 Токсична реакция

При двете групи се наблюдава сходна токсичност.

Таблица 3

Съпоставка на хематологичната токсична реакция при двете групи

Група WBC Hb Pt Общ коефициент
Тестова 1 1 2 1 1 2 2 0 0 1 0 0 44%*
% 4 4 8 0 4 4 8 0 0 4 0 0
Контролна 2 2 3 1 2 3 0 1 0 0 0 1 69.575%
% 8.7 8.7 14.03 4.34 8.7 14.03 0 4.34 0 4.34 0 4.34

*P<0.05 в сравнение с контролната група

Нехематологичната токсична реакция при двете групи се отразява на функцията на черния дроб, реакцията на храносмилателния тракт, предизвиква алопеция, липса на апетит, парене в устната кухина и т.н. Не се наблюдават аномалии във функцията на бъбреците.

Таблица 4

Съпоставка на нехематологичната токсична реакция при двете групи

Група WBC Hb Pt Общ коефициент
Тестова 1 1 2 1 1 2 2 0 0 1 0 0 44%*
% 4 4 8 0 4 4 8 0 0 4 0 0
Контролна 2 2 3 1 2 3 0 1 0 0 0 1 69.575%
% 8.7 8.7 14.03 4.34 8.7 14.03 0 4.34 0 4.34 0 4.34

Общият процент на тестовата група е 52.00% и 52.17% (P>0.05) на контролната група.

3    ДИСКУСИЯ

Беше доказано, че ДНК топоизомераза е важна цел на химиотерапията на туморите и играе значима роля при репликацията, транскрипцията и рекомбинацията на ДНК. TPT е инхибитор на топоизомеразата I. Клиничните проучвания показват,че инхибиторът Topol, комбиниран с DDP, има синергичен ефект при химиотерапията на туморите и задава принципа за клинично лечение на тумор.

Заради интензивността на страничните ефекти върху костния мозък, ние добавяме Canelim в опит да намалим токсичните реакции чрез неговата функция да поддържа кръвта и да размеква бучките, и така да се постигне по-висока степен на облекчаване и стабилизация. Съставна смес за подсилване на съпротивителните сили на организма, прибавена към химиотерапията, е осъществим метод на увеличаване на лечебните ефекти върху злокачествени тумори.

Капсулите Canelim съдържат Radix Curcumae, Alumen, Semen Strychni, Herba Agrimoniae и т.н. Повече от половината съставките имат предназначението да ограничат растежа на различните клетки, да съдействат на фагоцитозата на белите кръвни телца.

В тази статия, OR на тестовата група е 64.10% и 47.8% при контролната група. Подобряването  на жизнените показатели е с 68% при тестовата група и 34.78% за контролната група, така че P<0.05. Двете групи имат подобни некръвни токсични реакции, както и различни кръвни токсични реакции: 44% при тестовата група и 69.57% при контролната група, P<0.05.

На първо място, Proposal на CANELIM+TPT+DDP действат много добре на пациентите с недребноклетъчен рак на белия дроб. Canelim може да намали токсичното влияние на химиотерапията върху организма и да подобри жизнените показатели на болните, заради което е ефективен за приложение в клиничната практика.
ЛИТЕРАТУРА

[1] Rowinsky EK, Crochow LB, Hendricks CB, et al. Phase I and pharmacologic study of topotecan: a novel topoisomerase I inhibitor, J Clin Oncol, 1992, 647-656. ; Foyo Herb.