Действие на “BioBran” при диабет – проф. Икуо Охара
Възможности за задържане на хиперглекимията (повишено ниво на глюкоза в кръвта) чрез механизъм на действие различен от този при конвенционалните диетични фибри
Броят на пациентите с диабет се е увеличил бързо през последните години. Може да се види, че дори границата на анормалната глюкозна толерантност ускорява артериосклерозата. Това демонстрира необходимостта от подход осигуряващ превенция и ранно подобряване.
“BioBran” (арабиноксиланно съединение на оризови трици), предлагани от Daiwa Pharmaceutical Co., Ltd., има свойствата на хранителни фибри, като се очаква те да забавят усвояването на захарта от организма. В настоящия брой сме поканили професор Икуо Охара от Aichi Gakusen University за да разясни  потенциалните възможности за подобряване при хиперглекимия след  приемането на “BioBran” , базирайки се на негови експериментални данни.
 
Потенциална превенция от захарен диабет възоснова на свойствата на диетични фибри
 – Първо, какво е вашето разбиране за захарен диабет като специалист по храните ?
Охара: Моето разбиране за захарен диабет е, че това е хронично състояние на хиперглекимия произтичащо от задържането на захар от клетките, причинено от недостатъчното  действие на инсулина  и инсулинова резистентност.
Искам да подчертая, че това е метаболитно заболяване, което води до анормален метаболизм на липиди и протеини освен захарта. Мисля, че появата на много усложнения, включително хиперлипидемия и хипертония водят до цялостно влошаване на метаболизма.
 – Защо започнахте да използвате “BioBran” и каква полза очаквате при
захарен диабет ?
Охара: Оризовите трици са биопродукт получен при очистване на ориз и обикновено са неизползваеми за храна поради лошя му вкус. Част от него се използват за растителна или животинска храна.
BioBran е хранителна добавка получена от оризови трици и доказано има имуномодулаторно действие поради засилването НК клетъчната активност. Макар че се очаква “BioBran” да има същите функции  като диетичните фибри, които забавят увеличаването на кръвната глюкоза, досега не е имало сведения за неговото действие при захарния диабет. Затова започнах да изучавам възможностите за превенция и лечение на захарен диабет с “BioBran” чрез експериментални животни.
Подтискането увеличаването на кръвната глюкоза след  глюкозна проба  и тенденцията към подобрение на липидния метаболизъм са потвърдени
 – Изучавали сте  връзката между приемането на “BioBran” и нивото на кръвната глюкоза. Ще Ви помоля да опишете това проучване.
Охара: На плъхове се дава диабетичен индуктор стрептозоцин (STZ) непосредствено след раждането, което води до развитието на патологично състояние, близко до човешкия диабет тип 2 след израстването. Проведен е експеримент, като се използва такъв плъх с тип 2 захарен диабет, при който отделянето на инсулин се запазва. Плъхове са били разделени на 3 групи: на здравата контролна група се дава 1,7% целулозна храна, на диабетна група се дава 1,7% целулозна храна, а на другата диабетна група се дава 1% “BioBran” (+ 0,7% целулоза) ad libitum за 60 дни. След 60 дни се прави   биохимичен анализ на плазмата, при който кръвния инсулин, кръвната глюкоза, триглицеридите и общия холестерол се определят.
 – Какви са резултатите от експеримента?
Охара: На 58-мият установяваме, че концентрацията на кръвна глюкоза бързо се покачва  след направата на перорален тест за глюкозна търпимост (OGTT) ден при диабетичната група, на която е даваан 1,7% целулозна храна в сравнение с контролната група. От друга страна, след направата на глюкозен тест се вижда ,че бързото нарастване на кръвната глюкоза  е подтиснато при групата на диабетните плъхове получавали “BioBran”.
 – Какви са резултатите от биохимичен анализ на плазмата?
Охара: Увеличението на общия холестерол в кръвта е значително подтиснато при диабетната група получвала “BioBran.” (фиг.2)
 
В друг експеримент ,където  диабетните плъхове са третирани с “BioBran” – 75 мг/кг за 20 дни, концентрацията на общия кръвен холестерол и свободните мастни киселини е по-ниска. (фиг.2 и 3). В този експеримент рязкото покачване на кръвната глюкоза е отново подтиснато.
 
Физиологическата активност при ниска концентрация предполага участието на ниско молекулярната компоненти
До каква степен механизма на действие на хранителните фибри допринася за спиране на повишаването на кръвната захар след захарна проба?
Охара: Задържането на кръвната захар от хранителните фибри се обяснява с намалено и забавено усвояване на захарта поради промени при вискозитета в стомашно-чревния тракт. Независимо от това BioBran проявява физиологична активност като хранителните фибри дори при много ниска концентрация. Това е забележително.Тенденцията за подобряване на диабета се наблюдават при около 1 / 5 до 1 / 10 от дозите на другите хранителни добавки. Физиологичната дейност на “BioBran” не може да бъде обяснена само с функциите на диетичните влакна .
 – BioBran” е много различен от традиционните хранителни фибри нали?
Охара: По принцип, хранителната фибра, приемана орално не се абсорбира от чревната лигавицата. Ето защо, получените резултати предполагат участието на ниско молекулни компоненти способни да проникнат в чревната лигавицата и да бъдат усвоени.
BioBran се произвежда от хидролизирана разтворима хемицелулоза извлечена от оризови трици с помоща на ензими от гъбата шитаке. Потвърдено е, че съдържа ниско молекулни компоненти с молекулно тегло от около 200. Освен промяната на вискозитета в стомашно-чревния тракт, ниско молекулните компоненти могат да бъдат транспортирани до граничните клетки-четки, където да въздействат върху рецепторте на панкреаса и инсулина  директно.
Тези експериментални резултати демонстрират потенциала за превенция и подобряване на анормалния глюкозния толеранс.
Охара: Разбира се, “BioBran” може да бъде полезен за прeдпазване от захарен диабет. Навиците при хранене са много важни за предотвратяването на диабета. В бъдеще бих искал да разширя научни изследвания, вземайки под внимание различни условия, като хранене и упражнения.
 – Какво бъдеще очаквате за хранаителните добавки?
Охара: В основата на превенцията от различните заболявания и подръжането на здравето е правилното хранене. Независимо от това, редовното хранене не винаги може да осигури достатъчна хранителност. Освен това има хора, които имат трудности при хранене и такива, които се хранят лошо поради стареенето. Така че, основното е хранене и упражнения, и ако има някакъв недостиг, той трябва да бъде допълнен с хранителни добавки. Това би бил един начин за ефективно използване на функционалните храни.
Ползата за пациенти с рак в напреднал стадий – д-р. Килхачиро Такахара
Изследовател: д-р. Килхачиро Такахара
Клиника: Хирургичнa клиника Sano, Япония
Срок: юни 1998 – декември 1999
Цел: Да се даде оценка на действието на Biobran чрез сравнение на контролна група пациенти с рак в напреднал стадий получаващи стандартно лечение в Хирургично клиника Sano и сходна група пациенти, получаващи Biobran в допълнение към конвенционалната терапия.
Дозировка: 3 грама Biobran на ден
Тестови областти: NK клетъчна активност и CD4/CD8 нива
Брой пациенти: 205 общо, от които 109 пациенти в контролната група, получаващи конвенционално палиативно лечение и 96 пациенти в Biobran групата, получаващи хранителната добавка в допълнение към стандартната терапия. (Забележете, че всички тези пациенти са категоризирани с рак в много напреднал стадий и вече не получават реално лечение, а само такова намаляващо болката.)
Резултати: Процента оцелели от контролните групи и Biobran групата бе анализиран през срока на изследването. Пациентите са разделени в 5 групи всяка в зависимост от ниво им на НК клетъчна активност: над 40% НК клетъчна активност; 30,0 – 39,9% активност; 20,0 – 29,9% активност; 10,0 до 19,9% активност; и под 9,9% активност. Общия процент оцелели през този период е бил 33,9% за контролната групата и 54,2% съответно за Biobran групата. При пациентите с над 40% НК клетъчна активност в Biobran групата има над 81% оцелели. Така че общия процент оцелели нараства значително при комбиниране на конвенционално лечение и хранителната добавка Biobran в Хирургичната клиника Sano, която има утвърдена репутация в Япония.
Коментар: При това проучване се използва много малка група, 205 общо от пациенти с рак в много напреднал стадий, получаващи само облекчаващо лечение в клиниката в Япония. Периода на експеримента е само година и половина и не е ясно какъв би бил процентът излекувани при тези пациенти за по-продължителен период от време. Като цяло, интересното при това изследване е, че то показва някаква зависимост между увеличаването на броя оздравели пациенти и повишената НК клетъчна активност. Тъй като пробите са малки и вида на рака не е посочен, тези данни са по-полезни за да се стимулират допълнителни изследвания, отколкото да се правят заключения. Важно е да се отбележи, че при липса на по-дълг срок за следене на болните не може да се допуска, че някой от пациентите са живели много след края на изследването. Въпреки това изглежда, че Biobran е удължил живота на някои от тези пациенти с рак в напреднал стадий, освен това вече е добре известно, че тази хранителна добавка може значително да подобри качеството на живот за тези пациенти, както и пациенти подложени на действително лечение (като например химиотерапия и лъчетерапия).
Третиране на множествена миелома чрез използването на Биобран – проф. М. Гьонеум
Интервю с  проф. М. Гьонеум от UCLAand Drew Medical College
 
Доказано е, че производните на арабиноксиланните оризови трици (в частност “BioBran”) са МЕРО (модификатор на естествените реакции на организма), който активира НК клетките и се използва като алтернатива за лечението на редица заболявания, поради свойството си да засилва имунната система. Проф. М. Гьонеум от UCLA and Drew Medical College е водещ изследовател в областа на раковите образования и НК-клетките, и има проведени много клинични изследвания използвайки “BioBran”. Наскоро той направи ново изследване за ефекта от третиране с BioBran при множествена миелома. Тук професорa разказва за своето проучване и  за възможността за използването на BioBran в комбинирани терапии.
Проучвания на ефикасността при множествена миелома, с акцентиране върху активизирането на НК клетките
 – Можете ли да ми обясните защо сте започнали да изследвате действието му при  множествена миелома?
Гьонеум: Аз смятах, че НК клетките, които действат като първоначален отбранителен механизъм на организма могат да бъдат активирани от множествена миелома по-лесно, отколкото при солидни тумори и поради това че  BioBran действа директно върху НК клетките може да ги активизира по-рано и по-силно. Идеята е, че натрупването на ракови клетки потиска активността на клетките на имунната система, като НК клетки например при появата на солиден тумор. От друга страна при рак на кръвта раковите клетките се разпространяват през цялото тяло, което улеснява НК клетките при атаката на индивидуални ракови клетки.
– Какво действие очаквате да има “BioBran” ?
Гьонеум: Действието на “BioBran” може най-общо да се раздели на две основни области: активиране на НК клетки и намаляване разсейването на раковите клетки пряко или косвено, като сме демонстрирали тези ефекти в няколко изследвания. Също така сме показвали, че приемането на “BioBran” с конвенционални лекарства против рак е ефикасен начин да се лекуват туморни клетки с многолекарствена резистентност (ТКМР) като HL/60 AR.
Случай при който BJP стана нормална и функцията на имуноглобулинен синтез се възстановени
 – Можете ли да ми разкажете за случаи от настоящото изследване?
Гьонеум: Пациент от мъжки пол на възраст 58г. почувства силна болка от петия  прешлен на гръбнака до първия на кръста. Кумулативната стойност на Бенс-Джоунс протеинова екскреция (BJP) в урината му за повече от 24 часа е 1100 мг / ден. Имуноелектрофорезиса на пикочния протеини е направен с помощта на антисеруми характерни за IgG, свързани Капа и ламбда леки вериги. Получените свободни Капа и ламбда протеинови вериги показват, че двете отделни протеинови съединенния от 56,2% и 18,9% са свободни еднотипни Капа леки протеинови вериги. Аспирацията на костен мозък показва, 30% плазмени клетки.
Този пациент е подложен на химиотерапия и лъчева терапия, но  му се дава около година живот. След като неговото BJP остана над 100 мг / ден и се получиха нежелани реакции,  химиотерапията му беше променена на лечение само с “BioBran” по 3 гр/ ден.
 – Какви се промени във времето след започването на лечение с “BioBran”?
Гьонеум: Неговото BJP намаля до 5 мг / ден петнадесет месеца след започване на лечението с “BioBran”. Нивата на IgG, IgA и IgM серумен имуноглобулин постепенно се увеличават. Не характерен моноклонален пик се наблюдава, което показва, че нормалните функции на имуноглобулин синтез са възстановени.
 – Какво мислите, че  предизвиква спада на неговото BJP?
Гьонеум: Механизмът на действие, чрез който “BioBran” понижава BJP не е напълно известен, но може да е свързано с потискане на Б клетки чрез активирането на НК-клетките. Предишни изследвания показват, че добавянето на НК клетки към Б клетъчна среда води до намаляване производството на антитела, което предполага, че НК-клетките подтискат функцията на Б-клетките.
Скорошно проучване показа, че това инхибиране е свързано с (1)  активирането на НК клетки, (2) прякото взаимодействие между НК-клетките и Б- клетките,  и (3) производството на интерферон от активираните НК клетки.
 – Как се промени НК клетъчната активност при този пациент ?
 
Гьонеум: Неговата НК клетъчна активност беше 35,4 LU, когато химиотерапията се преустанови, но се повиши до 66,5 LU след две седмици лечение с “BioBran”. Оттогава се е запазила постоянно висока.
 – Какви са резултатите при повишаването на продължителността на живота?
Гьонеум: Единадесет други пациенти, които изследвахме имаха средно- очаквана продължителност на живота около 2 години, като тя беше увеличена почти два пъти, между 3.5 и 4 години. Беше потвърдено, че общия брой  раковите клетки в костния мозък е намалял заедно с понижаването на BJP.
Възможността за комбинация с други типове лечение, включително и лъчева терапия
 – Кое е  най-доброто време за започване на  лечение със “BioBran”?
Гьонеум: При различните методи за лечение на рака е важно  да се повиши издражливстта на имунната система на пациентите и да се подобри  техния начин на живот, например чрез намаляване на стреса, или като  откажат цигарите. Това се отнася за всички видове рак, като по-ранното започване на лечението увеличава процента излекувани.
 – Какво мислите за възможността за комбиниране на “BioBran” с химиотерапия?
Гьонеум: Химиотерапия сама по себе си не може да унищожи всички ракови клетки. Предвид това, ако отчетем многото възможни  комбинации, това може да доведе до създаването на нови  ракови терапии. Мисля, че комбинацията от използването на “BioBran” за подсилване на имунната система е една от възможностите, която може да доведе до по-ефективно лечение.
 – Има ли  възможност за комбиниране на “BioBran” с някой друг вид лечение?
Гьонеум: Вече започнахме да изучаваме комбинирането на “BioBran” с лъчева терапия. Анализираните резултати и получените данни предполагат, че тази комбинация е ефективна. Много е вероятно в бъдеще да се открият и по-ефективни методи за лечение, при комбинирането на “BioBran” с други лечения.
Канелим – изследвания, резултати и информация

Обобщени резултати от терапевтичния ефект на Канелим капсули върху пациенти със злокачествени тумори.

Блница LongHua, Унверситет TCM Шанхай

Легенда:

CR – пълно повлияване

PR – частично повлияване

NC – без промяна

PD – прогресия на заболяването

P – вероятностен показател полученият резутат да е случаен. При стойности P<0.05 резултаите се считат за статистически значими и достоверни, като шанса да са случайни е по-малък от 5%.   При P<0.01 шанса да са случайни е по-малък от 1%.

Резултати:

Таблица 1 – Ефективност

Случаи CR PR NC Обща ефекивност (CR+PR)
105 38 (36.19%) 49 (46.67) 18 (17.14%) 87 (82.86%)


Таблица 2 – Хемограма и промяна в имунитета

Показател Случаи Подобрение Стабилизирани Влошаване Обща  ефективност (%)
WBC 105 14 91 0 105 (100.0%)**
RBC 105 9 83 13 92 (87.62%)**
BPC 105 3 91 11 94 (89.52%)**
OKT3 105 52 37 16 89 (84.76%)**
OKT4 105 55 41 9 96 (91.43%)**
OKT8 105 33 53 19 86 (81.90%)*
T4/T8 105 56 32 17 88 (83.81%)*
NK 70 45 19 6 64 (91.43%)**

* p<0.05, ** p<0.01

Таблица 3 – Качество на живот по скалата на Карновски

KPS – Karnofsky performance status

Случаи KPS   повишениe KPS стабилизиране KPS намаление Процент на стабилизиране и  подобрениe
105  46(43.81%) 49 (46.67%) 10 (9.52%) 95 (90.48%)

Изследвани случаи:
105 пациента с различни типове рак, включително 28 случая с рак на костите.

Метод на лечение:
Група на терапия с Канелим: Canelim капсули: 6 капсули 3 пъти на ден, продължителност на курса 30дни

Заключение:

Таблица 1 – Ефективност: Очевидно е, че Canelim може да подобри състоянието на пациенти с рак, общия показател на ефективност е 82.86%
Таблица 2 – Хемограма и промени в имунитета: По-голямата част от изследваните случаи са с повишение на имунитета и на защита на периферните кръвни клетки (червени, бели кръвни клетки и тромбоцити) при p<0.05 и <0.01
Таблица 3 – Качество на живот по скалата на Карновски: Повечето от пациентите 90.48%, имат подобрение или стабилизиране в качеството на живот след лечението
Canelim унищожава раковите клетки,  протектира незасегнатите такива,  облекчава симптомите на заболяването и подобрява качеството на живот при пациентите с ракови образования.

Изследване върху терапията TCM-WM – (Traditional Chinese Medicine and Western Medicine) на средна и напреднала аденоза на млечната жлеза. 

Цяо Дзонг Хуа, Хирургическо отделение на XVIII народна болница в Шанхай

Цел: Изследване на лечебните въздействия при комплексна терапия, основана на китайската народна медицина и западната медицинска наука, върху средна и напреднала аденоза на млечната жлеза. Метод:народната медицина бе използвана за лечението на 726 пациенти, които страдат от средна и напреднал аденоза на млечната жлеза. Tamoxifen 10 mg, два тъпи на ден, в продължение на един месец;

Canelim capsule – по 6-8 капсули три пъти на ден за един месец. Резултати: цялостното ефективно ниво бе 100%. Шестстотин и осемдесет и три случая от 726 пациенти бяха напълно излекувани (94.08%), 43 случая бяха частично излекувани (5.92%). Извод: ТКМ-ЗМ терапия на аденозата на мелчната жлеза с Tamoxifen. Той е особено подходящ за лечение на средна и напренала аденоза на млечната жлеза.

Ключови думи: аденоза на мелчната жлеза, Тamoxifen, Canelim

Аденозата на млечната жлеза е болест, свързана с менструацията, нейните основни симптоми са масталгия и тумор. Болка в едната или двете страни на гърдите, особено интензивна 5-7 дни преди менструация и с нарастване на тумора. Всички симптоми отслабват след менструация. Този вид болест се среща при жени между 30 и 50 години(38.8%-49.3%), повече сред градското населени, отколкото сред жители на селските райони. На този проблем се отделя все по-голямо внимание заради клиничното му значение при образуването на рак. Не са разработени особено ефективни лекарства, макар че ние третираме аденозата на млечната жлеза с лекарствена комбинация отCanelim и Tamoxifen от 1992 г. и терапевтичният ефект е задоволителен.

ДАННИ И МЕТОДИ

1      Клинична информация

Изследвана група – 726 жени, най-младата е на 20 години, най-възрастната – на 61 години, средна възраст – 36 години.

Локация на бучката: в едната гърда  78(10.74%), в двете гърди 648 (89.26%).

Локализирани в един сектор 318 (43.3%), в повече от един сектор 408 (56.2%).

2      Стандарт при средна и напреднала аденоза на млечната жлеза

Включва повече от два елемента от изброените по-долу:

2.1      Видът на бучката е твърд, дори назъбен.

2.2      Силна болка, с която не може да се работи и живее нормално, непоносима.

2.3      Тенденция към образуване на група от бучки.

2.4      Не се повлиява от силни лекарства.

2.5      Не се повлиява след поетапната терапия.

2.6      Възобновява се след поетапната терапия.

3      Терапевтичен метод

Tamoxifen 10mg два пъти на ден в продължение на един месец.

Canelim capsule 6-8 капсули три пъти на ден в продължение на месец.

4      Период на лечение

6-18 месеца, средно по 8 месеца.

РЕЗУЛАТАТИ

  1. 1. Стандарт за оценка на терапевтичните ефекти

Неефективност: Няма значима промяна на болката и твърдостта на тумора.

Ефективност: Облекчаване на болката. Омекване на бучката. Повлияване на тумора (<25%).

Подобрение: усещане на болка от време на време или лека болка при докосване. Повлияване на туморите (25%-50%).

Частично оздравяване: Отслабване на болката. Омекване и дивергенция на туморните съединения на групи. Повлияване на бучката (>50%).

  1. 2. Резултати от терапията
Брой Процент
Неефективност 0 0%
Ефективност 726 100%
Подобрение 726 100%
Частично оздравяване 43 5.92%
Оздравяване 683 94.08%

ДИСКУСИЯ

1. За първи път тази болест е описана като cyst-hyperplasia на млечните жлези, била е наричана още епителна пролиферация, хиперплазия на издатините на млечната жлеза, аденоза на гърдите и т.н. Последно бе определена като дисплазия на млечните жлези от Световната здравна организация.

Аденозата на гърдите е болест на безвредната хронична хиперплазия на млечните жлези, свързана с ендокринни смущения, причинени от физиологична хиперплазия и смущение.

Въпреки че етиологичните фактори все още не са ясни, повечето разпространени мнения са, че тя се дължи на функционално разстройство на яйчниците. Може би секрецията на прогестерон е ниска, но естрогентът е нормален или се повишава, което води до хипеплазия на FT и кисти на алвеолите или каналите. Разпознава се по болката (при докосване), подуването на лимфните възли, по бучките и гнойта от гърдите.

2. Повечето пациентите усещат болка от едната или от двете страни на гърдите 5-7 дни преди менструацията, локализирана главно в горния външен сектор, макар че така се наблюдава само при 8% от тази група случаи. Чувствителността е осезаема и се засилва при движение, при триене в дрехите, при кашляне и т.н. Някои жени дори настояват за отстраняване на гърдите. Всички симптоми отслабват след менструацията. Ние наричаме товамастодиния, при която има само болка без изява на бучки, но всъщност повечето случаи са придружени с подуване на жлезите, с кисти с тенденция към сливане и втвърдяване. Част от случаите се развиват в аденома, а няколко от тях – в рак.

Аденозата на гърдите може да бъде три вида: мастодиния, аденопатия, бучки, като и трите вида могат да се наблюдават по единично или заедно.

3. Аденозта на гърдите няма да се развие в рак, ако е в ранен стадий, но лесно се променя в средния или напредналия период. Много учени смятат, че алотипната хиперплазия на гърдите и напредналата папиларна бучка са предупреждение за рак, и раковото развитие е достигнало 23-33%.

4. Много лекарства имат функцията да премахват или да облекчават симптомите на този проблем, но не могат радикално да лекуват патологичните изменения на хиперплазията на млечните жлези. Открих, че много лекарства, например XiaoJin, Niuhuangxingxiao, Tiandongsu, не дават задоволителни резултати през дългите години на клинична практика. След използването на Tamoxifen и Canelim броят на излекувaните от аденоза на гърдите е 08%, надминавайки с 21-53% обикновеното лечение.

Tamoxifen е антагонист на естроген рецептор, споделяйки естроген рецептора с естрогена, за да блокира хиперплазията на съединителната тъкан, като се избягва склероза на жлезите и каналите, освен това, има способността да намали нивото на пролактина в кръвта, както и холестерола и липопротеините с ниска плътност(LDL). Клиничните данни показват, че може бързо да отнеме болката, нещо повече – може да размекне и стопи бучките в гърдите, но прилагането му при средно напреднали и силно напреднали случаи не дава толкова добри резултати. При спиране на лечението, има вероятност болката да се появи отново. Основните странични ефекти са свързани с нарушения в менструацията.

Традиционната медицина приема, че аденозата на гърдите спада към категорията lacto-arthralgiaс spasm, причинен предимно от блокирането на невидимата енергия qi, кръвна стаза, коагулация на слюнката, потиснат черен дроб, бъбречна недостатъчност, свързана с черния дроб, бъбреците и далака. Ключови аспекти са подсилването на кръвта чрез премахване на кръвната стаза и разсейването на натрупани патогени. Аз избрах Canelim capsule(народна китайска медицина), определяйки лечението въз основа на разликите в знаците и симптомите. Той е съставен от Radix Curcumae, Alumen, Semen Strychni, Herba Agrimoniae и др. В изследваната група нивото на освобождаване от болката е 70%, докато отдръпването на туморните образувания е 75%  при самостоятелното прилагане на Canelim. Обичайните странични ефекти от Canelim са стомашен дискомфорт и кожен сърбеж, затова го приемайте след хранене. Капсулите Canelim въздействат за отслабване и свиване на растежа на тумора, подобрявайки имунологичните способности на организма.

След всичко можем да твърдим, че Tamoxifen възпрепятства стимулиращата роля на естрогена във вътрешния слой на епидермиса на каналите на гърдите и на съединителната тъкан, а Canelim свива и размеква туморите, така че лекарствената комбинация от двете е безопасна и дава резултат.

ЛИТЕРАТУРА:

1, Sun Xuejian, Cause and clinic analysis of adenosis of mammary Clinical surgery magazine, 1994:2:115

2, Liu Wnabao, Therapy of hyperplasia of mammary glands by combinationof TCM with Western medicines, Practical surgery magazine 1992:7:334

Клинични наблюдения на синергична терапията на недребноклетъчен рак на белия дроб с Canelim

Дзяо Жиангхе / Хуанг Фенгминг, Онкологичен институт ChongQin

Цел: Изследване на лечебния ефект и токсичната реакция на Canelim, подпомагайки интегрираната терапия сTopotecan и Cisplatin при недребноклетъчен рак на белия дроб. Метод: 48 пациенти, страдащи от недребноклетъчен рак на белия дроб, разделени по случаен принцип на две групи – тестова група (25 случаи, Canelim и Topotecan, комбинирани с Cisplatin) и контролна група – (23 случая, Topotecan и Cisplatin). Резултати: Нивото на ефективност при тестовата група достигна до 64%, нивото на подобрение на жизнените функции е 68%, случаи на хематологична токсична реакция -44%, докато случаите на нехематологична токсична реакция са 52%; същите при контролната група са 47.83%, 34.78%, 69.57%, 52.17%.

Сравнявайки резултатите на двете групи, се наблюдават значителни несъответствия в няколко индекса (P>0.05) в очакванията за хематологичната токсична реакция (P<0.05).

Извод: Canelim има значителен синергичен ефект за лечението и оказва клинично въздействие върху ръста на случаите на хематологична токсична реакция, подобрява жизнените показатели на пациента.

Ключови думи: Canelim capsule, Topotecan, Cisplatin, недребноклетъчен рак на белия дроб.

Topotecan, TPT, най-новото лекарство от производно на камптотецин (Camptothecin), действа върху топоизомераза Iи задържа растежа на туморните клетки. Напоследък бе широко прилаган като терапия на стереотипен тумор, но беше ограничено заради своето сравнително силно действие. Ние решихме да използваме Canelim като допълнение в тази ситуация, за да видими дали токсичността на химиотерапията би могла да се намали и да се подобрят резултатите от нея. За 48 пациенти, страдащи от рак на белия дроб и лекувани през 2000 – 2001 г., се съобщава, както следва:

1      ДАННИ И МЕТОДИ

1.1  Клинични материали

48 пациенти, страдащи от недребноклетъчен рак на белите дробове, бяха разделени на две групи по случаен принцип – тестова група (25 случая) и контролна група (23 случая). Всички те бяха диагностицирани чрез компютърен томограф или магнитно-резонансна томография, патология и цистология. Стадирането бе извършено според стандартите за недребноклетъчния рак на белия дроб от 1997 г. на Световната здравна организация. Условията за двете групи са сходни. Вж. таблица 1

Клинични данни на двете групи:

Табл. 1

Групи        Участници Възраст Сексуалност              Патотип         Стадиране поTNM    Резултатиkarnlfs
 Мъже   Жени        SC  AC  other            Ⅲb   Ⅳ
Тестова          25      55(32-73)        19       6              12   11   2                 13    12                        60(50-90)
Контролна       23     51(29-71)         18       3              10   12   1                 12    11                       70(50-100)

1.2  Правила за избор на пациенти

Общо състояние: karnlfs≥50 минути, прогноза за продължителност на живота ≥3 месеца, период на радиотерапия≥4 седмици. Функции на органите сърце, черен дроб, бъбреци – нормални. Левкоцити ≥4.0×10g/L, pt≥90×10g/L, общ билирубин на кръвната плазма≤ 1път от хипсо-лимита на нормалната стойност.

Аминофераза ≤ 1път от хипсо-лимита на нормалната стойност, серумна урея, креатинин ≤ хипсо-лимит от нормалната стойност, няма плеврални течности, асцит и разпространение на чернодробни метастази. Отговаря на изискванията на Комисията по етика. Подписана декларация за съгласие и възможност за контролни прегледи.

1.3  Стандарт за оценка на лечебните ефекти и токсичността

Според „Стандарта за оценка на обективните ефекти върху тумора” на Световната здравна организация, стандартът за оценка на лечебния ефект е представен посредством CR, PR, NC, PD, CR и PR и трябва да са одобрени от още двама лекари. OR е процент от CR, добавяйки PR към общия брой на пациентите. Стандартът за класификация на токсичната реакция към противораковите лекарства се определя от I до IV ниво

1.4  Методи

Тестова група: TPT+DDP+CANELIM

TPT: 0.75mg/m2  ⅳ d1-5

DDP: 80 mg/m2   ⅳ d1

CANELIM:  всеки път по 5 капсули по три пъти на ден. Приема се една седмица след началото на химиотерапията и се продължава 4 седмици след химиотерапията.

Контролна група: единствено TPT+DDP, същите указания като при тестовата група.

РЕЗУЛТАТИ

2.1 лечебен ефект върху двете групи

104 периоди на химиотерапия бяха проведени при 48-те случая. OR на тестовата група е 64.0%, 47.8% за контролната група, 1 случай на CR.

Съпоставка на лечебния ефект върху двете групи

Група Брой       CR     PR     NC    PD         OR (%)
ТестоваКонтролна 25          1      15      8      1           64.0*23          0      11      9      3           47.8

*P<0.05 в сравнение с контролната група

Подобрение на жизнените показатели след лечението: 68.0% при тестовата група и 34.8 (P<0.05) при контролната група, със значително неравенство.

Подобрение: увеличение с повече от 10 точки

Стабилизиране: промяна с по-малко от 10 точки

Влошаване: спад с повече от 10 точки

2.2 Токсична реакция

При двете групи се наблюдава сходна токсичност.

Таблица 3

Съпоставка на хематологичната токсична реакция при двете групи

Група WBC Hb Pt Общ коефициент
Тестова 1 1 2 1 1 2 2 0 0 1 0 0 44%*
% 4 4 8 0 4 4 8 0 0 4 0 0
Контролна 2 2 3 1 2 3 0 1 0 0 0 1 69.575%
% 8.7 8.7 14.03 4.34 8.7 14.03 0 4.34 0 4.34 0 4.34

*P<0.05 в сравнение с контролната група

Нехематологичната токсична реакция при двете групи се отразява на функцията на черния дроб, реакцията на храносмилателния тракт, предизвиква алопеция, липса на апетит, парене в устната кухина и т.н. Не се наблюдават аномалии във функцията на бъбреците.

Таблица 4

Съпоставка на нехематологичната токсична реакция при двете групи

Група WBC Hb Pt Общ коефициент
Тестова 1 1 2 1 1 2 2 0 0 1 0 0 44%*
% 4 4 8 0 4 4 8 0 0 4 0 0
Контролна 2 2 3 1 2 3 0 1 0 0 0 1 69.575%
% 8.7 8.7 14.03 4.34 8.7 14.03 0 4.34 0 4.34 0 4.34

Общият процент на тестовата група е 52.00% и 52.17% (P>0.05) на контролната група.

3    ДИСКУСИЯ

Беше доказано, че ДНК топоизомераза е важна цел на химиотерапията на туморите и играе значима роля при репликацията, транскрипцията и рекомбинацията на ДНК. TPT е инхибитор на топоизомеразата I. Клиничните проучвания показват,че инхибиторът Topol, комбиниран с DDP, има синергичен ефект при химиотерапията на туморите и задава принципа за клинично лечение на тумор.

Заради интензивността на страничните ефекти върху костния мозък, ние добавяме Canelim в опит да намалим токсичните реакции чрез неговата функция да поддържа кръвта и да размеква бучките, и така да се постигне по-висока степен на облекчаване и стабилизация. Съставна смес за подсилване на съпротивителните сили на организма, прибавена към химиотерапията, е осъществим метод на увеличаване на лечебните ефекти върху злокачествени тумори.

Капсулите Canelim съдържат Radix Curcumae, Alumen, Semen Strychni, Herba Agrimoniae и т.н. Повече от половината съставките имат предназначението да ограничат растежа на различните клетки, да съдействат на фагоцитозата на белите кръвни телца.

В тази статия, OR на тестовата група е 64.10% и 47.8% при контролната група. Подобряването  на жизнените показатели е с 68% при тестовата група и 34.78% за контролната група, така че P<0.05. Двете групи имат подобни некръвни токсични реакции, както и различни кръвни токсични реакции: 44% при тестовата група и 69.57% при контролната група, P<0.05.

На първо място, Proposal на CANELIM+TPT+DDP действат много добре на пациентите с недребноклетъчен рак на белия дроб. Canelim може да намали токсичното влияние на химиотерапията върху организма и да подобри жизнените показатели на болните, заради което е ефективен за приложение в клиничната практика.
ЛИТЕРАТУРА

[1] Rowinsky EK, Crochow LB, Hendricks CB, et al. Phase I and pharmacologic study of topotecan: a novel topoisomerase I inhibitor, J Clin Oncol, 1992, 647-656. ; Foyo Herb.

Ефект на подтискане на чернодробни увреждания при BioBran – д-р Хиро Санада

Интервю с д-р Хиро Санада (професор от катедра “Наука на биопроизводството,  Chiba University)

Олигозахаридната лактоза се използва клинично за подобряване на симптомите при чернодробно увреждане. Поради това олигозахаридите се смятат за полезни при предотвратяване на такова увреждане. В действителност, експериментални изследвания с плъхове показват, че  олигозахаридите предпазват и подтискат чернодробните увреждания. Д-р Хиро Санада (професор по биохимия, Катедра Наука на биопрпизводството в Chiba University “) се е насочил към арабиноксилан, който е основен компонент на хемицелулозата, полизахарид от растителен произход. Изучавайки ефекта на подтискане на чернодробните увреждания чрез BioBran (производен на арабиноксилан, получен чрез биологични модификации при обработката на  оризови трици с ензими от гъби шитаке) се доказва, че BioBran има превантивно действие при предизвикани от глактозамин чернодробни увреждания, въпреки че точния механизм е неизвестен. Той възнамерява да проучи ефекта му при различни видове чернодробни болести. Тук, Д-р Санада е интервюиран относно ефекта на BioBran при чернодробно увреждане.
 
Ефекти от BioBran потвърдени при различни експериментални чернодробни увреждания
          – Защо започнахте да изучавате ефекта на BioBran при чернодробно увреждане?
 
Д-р Санада: Има две основни причини. Първо, моят предшественик д-р Юко Аяно (заслужил професор в Chiba University) установи, че хемицелулозите, полизахаридите от растителен произход, имат превантивен ефект върху  предизвиканото от Д-глактозамин чернодробни увреждания. Преди 15 години този ефект не можеше да бъде научно потвърден, тъй като възпроизводимоста беше много-ниска.
Второ, дизахаридна лактоза е била използвана при клинично подобряване на симптомите при чернодробно увреждане, което предполага възможността за използване на олигозахариди за превенция от такива. Множество  олигозахариди са били изследвани във връзка с превантивните ефекти при причинените от глактозамин чернодробни увреждания при плъховете. Между тях: лактоза, глакто-олигозахариди и рафиноза доказано имат превантивен ефект. BioBran е производен на арабиноксилана, който е основният компонент на хемицелулозата, която се съдържа в житните растения. С други думи  BioBran се състои основно от олигозахариди от арабиноксилан. От това може да се заключи, че той има предпазващ ефект при причинените от глактозамин чернодробни увреждания
 – Какво ще кажте за реалните ефекти на BioBran при увреждания на черния дроб?
Д-р Санада: Нашата лаборатория е проучвала превантивните ефекти на хранителните компоненти върху експериментални чернодробни увреждания. Както и при други олигозахариди, на първо място BioBran се смесва с храната и се дава на плъхове за период от 1 седмица преди проследяване на причиненото от глактозамин чернодробно увреждане. Все пак при групата третирана с BioBran не намалява серумната активност на трансаминазите.
Както е известно, BioBran активира НК-клетките, затова аз мислех, че НК клетъчна активност вероятно се увеличава, когато глактозамина е бил приложен и повишената активност е повишила уврежадането на клетките.
Така, аз дадох BioBran 1 час преди излагането на глактозамин. В резултат на това, чернодробноto увреждане беше осезаемо подтиснато. НК клетъчната активност все още не се е повишила в момента на излагане на глактозамин при тези експериментални настройки. Това предполага, че механизмът на действие на BioBran може да бъде различен от повишаване на НК-клетъчната активност. Подтискащото действие на BioBran се наблюдава след перорално и интраперитонеално приемане.
След това, подтискащия ефект при предизвиканото от ацетоминофен чернодробно увреждане е измерен по същия начин. BioBran има същия инхибиторен ефект при това увреждане.
После направих същия експеримент използвайки naphtylisothiocyanate,за който се знае, че причинява cholestatic чернодробно увреждане. Оказа се, че в този случай BioBran няма същия инхибиторен ефект. Ефектът при причинено от  въглероден тетрахлорид чернодробно увреждане е в процес на изследване.
Евентуално предпазване от остра чернодробна недостатъчност
 – Какво мислите за резултатите от тези експерименти?
Д-р Санада: Причиненото от глктозамин чернодробно увреждане наподобява остра вирусна чернодробна недостатъчност в хистопатология и клинични условия и се използва при експерименти, като модел на болестта. Затова смятам, че BioBran може да бъде полезен за предотвратяване на такива остра недостатъчност.
Като цяло, имунната система в голяма степен участва при вирусните чернодробни увреждания. Причиненото от глактозамин чернодробно увреждане е намалено до известна степен чрез инхибиране на macrophage активност, което предполага участието и на имунната система.
В допълнение към това, глактозамина както и ацетоминофена се смята, че причиняват отслабване на черния дроб, като предизвикват недостиг или дезактивиране на същественоважни компоненти за хепатоцитите.
Остава неизвестно кои съставки на BioBran подтискат развитието на чернодробни увреждания и какъв е механима на инхибиране. В ранните стадии на хепатит вирусните инфекции, повишаващи НК-клетъчната активност имат преимуществото да предотвратяват чернодробни увреждания, тъй като причиняват вирусен растеж чрез унищожаване на заразените клетки.
Комбинация от различни компоненти осигурява ефективна превенция
 – Бихте ли ми разказали за  бъдещите перспективи на вашето изследване.
 
Д-р Санада: Смятам, че BioBran има два компонента, един който активира НК клетките и така потискат развитието на чернодробни вируси и друг, който потиска чернодробна недостатъчност и слабост, независимо от НК-клетъчната активност що се отнася до предотвратяването на чернодробни увреждания. Разбира се, тези компоненти могат да бъдат еднакви.
Наше неотдавнашно изследване показа, че причинените от глактозамин чернодробни увреждания са подтиснати, като на плъховете е давана храна примесена с олигозахариди, получени чрез ензимна хидролиза на хемицелулоза от зърно. Вероятно в този случай не се наблюдава  активиране на НК клетки. Мисля че добрата употреба на тези компоненти може да  улесни предотвратяването на различните видове чернодробни увреждания.
Активиране функцията на имунната система и комбиниране със стандартни терапии – д-р Масааки Кошибу

Изследвания на пациенти, които използват “BioBran”

Методи за лечението на рак, като оперативно отстраняване, химиотерапия и лъчетерапия бележат бърз напредък дори сега, но все още има ограничения. Д-р Масааки Кошибу, интервюирания в този брой е работил в челните редици при лечението на рак като хирург дълго време. Въз основа на неговия опит той подчертава, че когато се държи на качеството на живот на пациента, използването на хранителни добавки базирано на научни доказателства може да бъде полезно.
BioBran, който се произвежда от Daiwa Pharmaceutical Co.  Ltd. (арабоноксиланно съединение от оризови трици) доказано подсилва функциите на имунната система, което предоставя различни възможности за медицинското му приложение. Д-р.Кошибу обяснява третирането с “BioBran” и неговото позициониране, като използва информация от действителни случаи.
“BioBran” в лечението на рак. Разпознат като антиракова добавка – базирано на  на научни доказателства в САЩ
 
 – Първо, как са позиционирани хранителните добавки при лечението на рак?
Кошибу: Откровено моето впечатление е, че в отелните държави има разлика при тяхното приложение. “BioBran” е широко известен и действително се използва като антиракова и хранителна добавка в САЩ и Япония.
Какво Ви накара да обърнете внимание на “BioBran”?
Кошибу: Направил съм много  операции като хирург, но оперативната намеса не е ефективна за рецидивиращ рак. Оцеляването е належащо желание на болните от рак пациенти. Почувствах се безсилен, когато не можех да направя нищо както лекар за тези пациенти. Започнах да търся алтренативни методи за лечение и забелязах функционалната храна (хранителни добавки). Тъй като BioBran има научно доказано действие, сметнах, че си заслужава да опитам да го използвам клинично.
Използване на “BioBran” в комбинация с антиракови агенти и / или лъчетерапия значително намалява туморните маркери
  – Често ли препоръчвате “BioBran” на пациенти с рак?
Кошибу: Да. Знае се, че “BioBran” индуцира апоптоза в раковите клетки. Аз го поставям на в близост до антираковите агенти.
 Опишете случаи, в които действително сте използвал “BioBran.”
Кошибу: Тази графика показва промените при туморен маркер на пациент с прогресивно развиващ се рак на гърдата който претърпя мастектомия (Фигура 1). Тя продължи курса химиотерапия след операцията, но се появиха  болки в гърба след 2 години. Това продължи без да има подобрение. Костна сцинтиграфия показа метастази съсредоточи в първия гръбначен прешлен. Този пациент получи лъчева терапия, в допълнение към химиотерапията и също започна приемането на “BioBran.” Туморния маркер CA153 значително намаля. Болката премина и костната сцинтиграфия показа изчезването на натрупването на радиоактивност в метастатичния фокус. Тя е в добро състояние сега.
Фигура 2 показва промените в туморните маркери при друг пациент с рак на гърдата лумбални метастази. При този пациент туморните маркери намаляха след химиотерапия и лъчетерапия, но след това отново се увеличиха. Допълнително третиране с “BioBran” показва тенденции към подобряване на повишените туморни маркери.
Тези подобрения при  двамата пациенти се считат за резултат от подсилването функциите на имунната систем от “BioBran.” Трябва да бъде медицински оценено, че комбинацията между “BioBran” и конвенционална терапия е ефективна.
  – Твърди се,че “BioBran” намалява  неблагоприятните последици от химиотерапията и лъчевата терапия. Какво мислите за това?
Кошибу: Химиотерапията и лъчевата терапия вредят много на организма, затова наличието на апетит е много важно в такава ситуация. Също е важно да се поддържа качеството на живот на пациента и да им се помогне да издържат курса на лечение.
 – Има ли  разлика при ефект от “BioBran” в зависимост от вида рак?
Кошибу: Както приемането на “BioBran” води до подобряване на пациенти с рак на гърдата, така същото се случва и при пациенти с овариален карцином. Прилагането му при рак на стомаха, рак на белия дроб и жлъчния мехур току що започна.
Какво мислите за възможността за прилагането му при болести, различни от рак?
Кошибу: Въпреки, че са необходими достатъчно проучвания за да се твърди такова нещо, аз смятам, че “BioBran” може да бъде ефективен при заболявания различни от рак, защото може да подсили функциите на имунната система чрез активиране на НК клетки.
Опита ми показва, че пациенти, които продължават да вземат “BioBran” дълго време не се разболяват лесно и дори да се разболеят оздравяват бързо. “BioBran” също подобрява състоянието на пациенти с депресия. Точните механизмите на това разнообразие от действия все още са неизвестни. Въпреки това се  очаква активирането на НК-клетките  да играе важна роля.
Потвърждение на доказателствата е от значение за да може незадължително лечение да допълни стандартните терапии
 
– Вие сте също така председател на Японската фондация за опознаване на рака. Наскоро имало ли е промяна в нагласата на пациентте с рак?
Кошибу: Хирургическите процедури, химиотерапията и лъчевата терапия бележат огромен прогрес. Много от пациентите с рак чувстват, че е възможно да се излекуват .
– Смятам, че  често сте питан от пациенти за добавки. Моля Ви, дайте ми насоки за приемането им.
Кошибу: Ако 3-месечно приемане не даде резултат, аз съветвам пациента да комбинират добавки от различните класове, което обещава подобрение в следствие на различните им механизми на действие.
– Какво мислите за бъдещите перспективи пред хранителните добавки при лечението на рак?
Кошибу: Някои видове рак са все още трудно откриваеми. Мисля, че хранителните добавки ще бъдат важна опция, която допълва стандартните методи на лечение и че ще гарантират директно подобрение. В бъдеще за хранителните добавки ще се изисква натрупване и потвърждаване на доказателствата. Важно е да се потвърди напълно, защо са толкова ефективни. Дори ако добавката е ефективна за един пациент, няма да е задължително това да важи за всички. Мисля, че добавките ще позволят на много пациенти да почувстват подобрение и ще предложат надежда.
Ракова химиотерапия и перспективите пред хранителните добавки – проф. М. Гьонеум

Интервю с д-р М. Гьонеум (Професор от UCLA/DrewMedical College)

 
Сериозните неблагоприятни ефекти от химиотерапията са проблем от години, защото лекарствата против рак въздействат и на здравите клетки. През последните години има значителна промяна в концепцията на конвенционалните лекарства, като например появата на такива, чието действие е насочено към точно определени молекули. Тези лечения, насочени към молекулите се очаква да станат водещи при лечението на рак. Редица изследвания са проведени, за да се намалят нежеланите ефекти, включително и проучвания използващи хранителни добавки в комбинация с конвенционални терапии. Д-р Мамадух Гьонеум (Професор oт UCLA/Drew Medical College ), който разработва нов тип химиотерапия комбинирана с хранителната добавка BioBran (производни на арабиноксиланни оризови трици arabinoxylan) описва най-новите тенденции.
BioBran засилва апоптозата
 – Можете ли да ни обясните механизма на апоптозния ефект на BioBran при раковите клетки?
Гьонеум: Ние провеждаме изследвания с BioBran през последните 15 години от 1994 г. досега. През шесте години от 1994 до 2000 г. акцента бе поставен върху изследването на имуномодулаторните свойства на BioBran. Като резултат от тези изследвания стана ясно, че BioBran засилва активността на НК-клетките, които са първосигналната  защита на организма срещу вирусни инфекции и рак, както и увеличава производството на Т и Б клетки, macrophage и цитокини като TNF и IFN-γ.
През следващите години основно се изучаваще апоптозния ефект на BioBran върху раковите клетки. При здравите клетки съществува равновесие между апоптоза и клетъчна регенерация – хиляди клетки са разрушени от апоптоза, като в същото време нови клетки се регенерират. От друга страна, раковите клетки се размножават с такав скорост, че този баланс се нарушава.
Идеалните лекарств против рак са тези, които засилват апоптозата, докато подтискат размножаването на раковите клетки. Неблагоприятните ефекти на химиотерапията с лекарства против рак обикновено се увеличават при повишаване на дозата, което води до нарастване на болките при пациента. Ние се опитваме да разработиме химиотерапия, която да протича по-леко за пациентите, чрез изследвания в облсатта апоптозата of cancer cells.на раковите клетки.
Концентрирали сме се върху хранителната добавка BioBran (производни на арабиноксиланни оризови трици). BioBran има свойството да разрушава раковите клетки чрез апоптоза. Предишни основни изследвания показаха, че BioBran или унищожава раковите клетки директно или предизвиква апоптоза в тях.
Всъщност, по време на „Международната конференция за изследване на храните, храненето и рака”, проведена през юли миналата година във Вашингтон, BioBran е описан като хранителна добавка, която пряко умъртвява раковите клетки, а непряко подпомага другите лекарства против рак при развиването на апоптоза в раковите клетки. Един инвитро експеримент, в който BioBran е приложен при случай на рак на гърдата също потвърди прякото и комбинирано му действие.
В допълнение инвиво изследване е било проведено с Швейцарски мишки албиноси. Асцитен тумор се е бил образувал в бедрената част на мишката, който е бил третиран с BioBran в коремната кухина и директно върху туморни клетки. Като резултат в контролната група в дните от 8 до 45 туморните клетки са се умножили, докато при мишката получавала BioBran броя им е останал непроменен.Тези резултати бяха сред първите, които демонстрираха инвиво прякото действие на BioBran при разрушаване на раковите клетки.
Проведен е още един експеримент, в който са използвани човешки ракови клетки присадени на голи мишки. Ние прилагахме BioBran по три различни начина: чрез смесването му с храната, директно прилагане в коремната кухина и директно върху туморните клетки. Във всяка група се наблюдава спиране на разстежа на раковите клетки. За механизма си на действие при получаване на точна информация, рецептора на клетъчната мембрана ще предават информация на ядрото чрез caspase 3, caspase 8 и caspase 9. Накрая caspase 3 индуцира апоптоза чрез разлагане на други протеини. BioBran доказано подобряа caspase дейността  значително.
Клиничната ефикасност от комбиниране на терапия с лекарства против рак също е потвърдена
 – Разбирам, че има събрани множество доказателства, натрупани в резултат на различни фундаментални експерименти. Какво ще кажете за клинични тестове  в САЩ?
Гьонеум: За да се изследва действието при хора се използват стари мишки, за които се смята че са сходни модели. Възрастните мишки естествено имат понижен имунитет и са най-подходящи при опити за подсилване на имунниата система. Смята се, че мишките с естествено понижена реакция на имунитета представят добре възрастните хора. Всъщност ние обявихме миналата година, че при експеримент със стари мишки третирани с BioBran се забеляза  значително увеличение на имунитета им.
За пациентите с рак се знае, че имат понижен имунитет а това предполага ,че част от гранулите в НК-клетките са изгубени. Когато се прилага върху възрастни мишки BioBran увеличава гранулите в НК-клетките. Това е интересно откритие.
За резултатите от клиничните тестове на BioBran при хора през 1998 д-р Гудман представя резултати от 32 пациенти на които е даван BioBran и са проследявани в продължение на четири години.
Резултатите показват, че имунитетът при тези пациенти е нараснал и се е  задържал на същото ниво през тези четири години. В действителност се наблюдава значително увеличение на НК-клетките, след приемането на BioBran при пациенти с различни ракови заболявания, като например рак на гърдата, рак на простатата и множествена миелома, чиито НК клетки са били празни и лишени от гранули, както при  възрастните мишки. Тези резултати показват, че BioBran може да подобри действието на НК-клетките, както и на T и Б клетките.
Резултатите от туморните маркери при последяване на пациенти с рак за 6 години от 1994 до 2000 показат, че туморните маркери намаляват, когато се подсили имунната система. Изследвания проведени в Япония и други държави също показат намаление на туморни маркери при  пациентите с повишен имунитет вследствие приемането на BioBran. Подобряване качеството на живот, като намаляване на гаденето и повръщането също така са наблюдавани при пациенти, получаващи комбинирана терапия с BioBran.
Започване на насочена терапия. Действието върху bcl-2 привлича вниманието
 – Tова изследване разкриваефекта при комбинация с лекарства против рак, бихте ли ни разказали за възможностите за приложение при химиотерапията?
Гьонеум: Това е един много интересен въпрос. Според мен, насочената терапия ще бъде във фокуса на вниманието. Много скорошни презентации на международни конференции са насочени към това как да се индуцира апоптоза. Подробностите на този механизъм са изследвани подробно за да се идентифицира клетъчен компонент, който е подходящ за насочена  атака.
Така например, раковите клетки имат способността да инхибират апоптоза по техния маршрут. Фактора контролиращ апоптозата е протеин наречен bcl-2. Той служи като броня, която защитава раковите клетки от апоптоза. Нашите изследвания показват, че BioBran е ефективен срещу левкемични клетки HUT78 и други ракови клетки, тъй като може да проникне и да разруши тази броня. Важно откритие в този случай е ,че BioBran действа директно върху bcl-2.
Друг важен момент е, че BioBran се прилага в комбинация с конвенционални терапии. Определена доза от лекарство против рак е необходимо за разрушаване на раковите клетки. Въпреки това, при комбинация с BioBran тази доза може да бъде намалена. На конференцията на 7-мия Международен симпозиум по предсказуема онкология и международни стратегии проведена във Франция през миналата година са били обявени резултатите на фундаменталните научни изследвания относно увеличаването способността на лекарствата против рак да разрушават туморните клетки при комбинация с BioBran. С други думи, по-ниска доза е била необходима за постигане на желания резултат в групата получаваща комбинирана терапия с BioBran, отколкото в групата, получавала монотерапията с конвенционални лекарства.
Разработване на лечение насочено към апоптоза на молекулярно ниво и  намаляване на вредните ефекти от лекарствата против рак, чрез комбиниране с други субстанции ще осигури опции за  химиотерапията в бъдеще.
Противовъзпалителен ефект – д-р. Юзо Ендо

Силния ефект, който Biobran има върху имунната система отчасти се дължи на способността му да контролира NK клетъчнаната активност на организма. Въпреки това чрез изследвания на алергията д-р Юзо Ендо, ръководител на отдел „Научни изследвания и развитие” в Daiwa Pharmaceutical е открил друг начин, по който Biobran действа на имунната система и как това може да подпомогне предотвратяването на рак.Той е установил, че модифицираните оризови трици подтискат алергичната реакция при мишки с астма, като връзката с рак тук е реакцията на имунната система.

Д-р Ендо обяснява, че през последните петдесет или шесдесет години като че ли има едно изместване на имунната система от TH1 или клетъчна реакция към TH2 или хуморална реакция. TH2 реакцията изглежда да е про-възпалителна, което частично може да обясни общия ръст на възпалителни заболявания, като екземи и астма. Тъй като възпаленията са широко възприемани като причинител на канцерогенезис, намаляването им в организма, може да бъде важно средство за защита от рак. Според д-р Ендо изборът на начин на живот има огромен ефект върху възпаленията в организма и ролята, която лошото хранене, диетите, тютюнопушенето, замърсяването на околната среда и др. оказват не бива да се подценява. На въпроса относно превантивните мерки, които могат да бъдат взети той отговоря: “За да се предпазим от рак е много важно да се намали възпалителния товар върху тялото и Biobran може да бъде част от това.”
Работата на д-р Ендо показва, че чрез Biobran се контролират възпалителните реакции на имунната система и въпреки че доказателствата за това са публикувани черно на бяло на въпроса как точно става това все още не може да се отговори еднозначно. За д-р.Ендо това е насоката за изследване на Biobran и той казва: “Ние знаем, че Biobran е нещо изключително, сега трябва да се направят изследвания за да разберем защо.”
Клинична ефективност на BioBran в имунотерапията на пациенти с хепатит B

Клинична ефективност на BioBran в имунотерапията на пациенти с хепатит B

д-р Трен Чи Мин Фуонг

заместник-началник на отделение по гастроентерология

Резюме:

Вирусът на хепатит B (HBV)е сериозен здравословен проблем от световен мащаб, чиито последици са унищожителни – хроничен хепатит, цироза и хепатогенен рак. По-ефикасните методи на лечение, мащабните програми за имунизация и безопасните техники на инжектиране са в основата на елиминирането на HBVи за намаляване на глобалната заболеваемост и смъртност,свързана с него. Днес основният метод на лечение е антивирусната терапия. Конвенционалното лечение обаче има нежелани странични ефекти, а неговата дълга продължителност крие риск от развитие на резистентност. Освен това антивирусните лекарства са скъпи и възлизат на хиляди долари на година, а в много странине са достъпни.

BioBran е хранителна добавка, която, съчетана с конвенционалното лечение увеличава шансовете за благоприятен изход от заболяването. Документирани са 3 случая на пациенти с вирусен хепатит В, които са лекувани с комбинация от конвенционална антивирусна терапия и BioBran. В тази случаи са вземани кръвни проби за измерване на функцията на черния дроб и имуногенния капацитет, и резултатите са сравнени с промените в клиничното състояние и ултразвуковите изследвания. При всички случаи се наблюдава подобрение. Направени са изводи с цел, увеличаване на ефективността от лечебния процес.

Ключови думи: заразяване с вирус на хепатит B, антивирусна терапия, BioBran

Методи

Хранителната добавка BioBran е поемана орално (доза от 1 саше на 24 часа), комбинирана с антивирусни медикаменти и укрепващи черния дроб добавки. Терапевтичната ефективност се оценява чрез измерване на нивата на чернодробните ензими, имунната активност и чрез ултразвукови изображения.

Резултати

1. Случай1 (мъж, 43 г.вирусен хепатит В)

Пациентът получава диагноза хепатит B през2000 г. със симптоми изтощение, лека температура и потъмняване на урината. Той преминава курс на лечение с добавки, укрепващи черния дроб, антивирусна терапия (Nucleozid)и BioBran 1 саше/24ч. ипостига добри резултати от биохимичния тест след лечение с продължителност 18 месеца. Резултатите от изследванията и успехът от лечението са показани в Таблица 1.

Семейна история: Този пациент има по-малък брат, който също е с положителен резултат HBeAg (+), лекуван е с антивирусен медикамент (Tenofovir) и BioBran 1 саше/24ч.

Таблица1: Случай1 (мъж, 43 г., вирусен хепатитB)

Време на лечение Клинични симптоми Биохимични

изследвания Ултразвукови изследванияТестове за откриване на вируса

МедикаментиAST

(U/l)ALT

(U/l)aFP

(ng/ml)HBsAgHBeAgAnti HbcHBV DNA количество(копия/ml)11/2007

(преди лечението)Изтощение, тъмна урина, храносми-лателни проблеми7884(-)Полипи в жлъчния мехур; жлъчен канал: 1,1mm; неравна чернодробна ехограма(+)(-)(+)6.91×106 1-вимесец от лечение 4260      – Лекарство за намаляване на чернодробните ензими,

– Антивирусни лекарства (Entecavir 0,5mg/24ч.),

– BioBran 1 саше/24ч.2-ри месец от лечението 3036      -Антивирусни лекарства(Entecavir 0,5mg/24ч.),

– BioBran 1 саше/24ч.6-тимесец от лечението 3028     2.8×104– Антивирусни лекарства(Entecavir 0,5mg/24ч.),

– BioBran 1 саше/24ч.12-ти месец от лечението 3230     1.84×102Продължава приемът на2-те лекарства за 3 месеца15-ти месец от лечението НормаленНормален       3/4/2010 26.724.3(-)Малки полипи в жлъчния мехур (-) Няма открит- Спиране на антивирусното лекарство

– BioBran 1 саше/24ч.5/7/2010 2618   (-)  Индикация за имунизация срещу HBV

 

2. Случай2 (мъж, 17г.,и неговият по-малък брат, 15г.)

През февруари 2004 г. тези пациенти получават диагноза хепатит В със симптоми изтощение, загуба на тегло, загуба на апетит.

Семейна история: Майката на пациентите има положителен резултат за HBsAg (+)

– Лабораторни изследвания преди лечението:

По-големият брат

По-малкият брат

– Биохимични тестове: AST: 210 (UI/l); ALT: 180 (UI/l), aFP (-)

– HBeAg (+), HBeAg (+), Anti Hbe (-)

– HBV DNA качествен анализ(+++)

– Ултразвуково изследване: неравна чернодробна ехограма, увеличен далак: 2cm под ребрената дъга- Биохимични тестове: AST: 230 (UI/l); ALT: 210 (UI/l), aFP (-)

– HBeAg (+), HBeAg (+), Anti Hbe (-)

– HBV DNA качествен анализ  (+++)

– Ултразвуково изследване: неравна чернодробна ехограма, увеличен далак: 1cm под ребрената дъга

+ Лечение: добавки за укрепване на черния дроб, инхибитор на вируса (Lamivudine 1 таблетка/24ч.)и BioBran 1 саше /24ч.

– Лабораторни изследвания след 6-месечно лечение:

По-големия брат

По-малкия брат

– Чернодробни ензими: AST: 80 (UI/l); ALT: 42 (UI/l)

– HBeAg (+)

– HBV DNA качествен анализ: (+)

– Ултразвуково изследване: неравна чернодробна ехограма, спленомегалия- Чернодробни ензими: AST: 78 (UI/l) ; ALT: 46(UI/l)

– HBeAg (+)

– HBV DNA качествен анализ: (+)

– Ултразвуково изследване: неравна чернодробна ехограма, спленомегалия

+ Продължаващо лечение: добавки за укрепване на черния дроб, инхибитор на вируса(Lamivudine 1 таблетка/24ч.)и BioBran 1 пакет/24ч.

– Лабораторни изследвания след 12-месечно лечение:

По-големия брат

По-малкия брат

– Чернодробни ензими: AST: 28 (UI/l); ALT: 40 (UI/l)

– HBeAg (+)

– HBV DNA качествен анализ: (+)

– Ултразвуково изследване: неравна чернодробна ехограма, спленомегалия- Чернодробни ензими: AST: 30 (UI/l); ALT: 42 (UI/l)

– HBeAg (+)

– HBV DNA качествен анализ: (+)

– Ултразвуково изследване: неравна чернодробна ехограма, спленомегалия

+ Продължаващо лечение: добавки за укрепване на черния дроб, инхибитор на вируса(Lamivudine 1 таблетка/24ч.)и BioBran 1 пакет/24ч.

– Лабораторни изследвания след 24-месечно лечение:

По-големия брат

По-малкия брат

– Чернодробни ензими: AST: 30 (UI/l); ALT: 26 (UI/l)

– HBeAg (+)

– HBV DNA качествен анализ(+)

– Ултразвуково изследване: увеличен далак: 1cm под ребрената дъга- Чернодробни ензими: AST: 28 (UI/l); ALT: 24(UI/l)

– HBeAg (-)

– HBV DNA качествен анализ(±)

– Ултразвуково изследване: нормален далак

+ Спиране на лекарствата, приемат само билков препарат Chanca Piedra.

– Февруари2010г.:

По-големия брат

По-малкия брат

– Загуба на тегло, липса на апетит

– Чернодробни ензими: AST: 40 (UI/l); ALT: 86 (UI/l)

– HBeAg (+), HBeAg количество: 152.800 UI/l

– HBV DNA количество: 106 копия /ml

– Ултразвуково изследване: неравна чернодробна ехограма, увеличен далакпод ребрената дъга- Чернодробни ензими: AST: 28 (UI/l); ALT: 20(UI/l)

Лечение: Лекарства за намаляване на чернодробните ензими, инхибитор на вируса(Entecavir 0,5g/24ч.), BioBran 1 саше/24ч.Спиране на приема на лекарства

– 8/7/2010:

По-големия брат

По-малкия брат

– Чернодробни ензими: AST: 32 (UI/l); ALT: 30 (UI/l)

– HBeAg (-)

– HBV DNA количество: 104 копия/ml

– Ултразвуково изследване: увеличен далакпод ребрената дъга- Чернодробни ензими: AST: 26 (UI/l); ALT: 18 (UI/l)

– HBeAg (-)

– HBV DNA количество: няма открити

– HBeAg качествен анализ: (-)

– Тест заHBeAg (-)

– Ултразвуково изследване: нормално – Индикация за имунизация срещуHBV

– Тези пациенти продължават да използват билкови лекарства (Chanca Piedra)като напитка по време на 6-те години на лечението.

3. Случай3 (жена, 23 г.вирусен хепатит В)

Пациентката е диагностицирана с вирусен хепатит Bедин месец, след като ражда дете, със симптоми изтощение и загуба на апетит. Тя има брат с положителен резултат HBsAg (+). Преминава през лечение с добавки, укрепващи черния дроб, и BioBran 1000 x 1 саше/24ч.и продължава да кърми. Резултатите от изследванията и успехът на лечението са показани в Таблица 2.

Таблица2: Случай3 (жена, 23 г., вирусен хепатит B)

Време на лечение

Клинични симптоми

Биохимични изследвания

Ултразвукови изследвания

Тестове за откриване на вируса

Медикаменти

AST

(U/l)ALT

(U/l)aFP

(ng/ml)HBsAgHBeAgAnti HbcHBV DNA количество(копия/ml)3/2006

(преди лечението)Изтощение, загуба на апетит100120(-)Неравна чернодробна ехограма

(+)(+)(-)105– Лекарство за намаляване на чернодробните ензими,,

– BioBran x 1 саше/24ч.

– Продължава да кърми2-ри месец на лечение 6038       – BioBran x 1 саше/24ч.

– Продължава на кърми

– Подходящ режим и почивка12/2006

9-ти месец на лечение 3228   (-)(+) – Антивирусни лекарства(Entecavir 0,5mg/24ч.),

– BioBran x 1 саше/24ч.5/2007

14-ти месец на лечение НормалниНормални   (-) 103 – BioBran x 1 саше/24ч/9/2009 НормалниНормални   (-)(+)Няма открити- Ражда второ дете

– BioBran x 1 саше /24ч. по време на бременността

 

4. Изводи и препоръки

BioBranсе извлича от оризови трици, поради което е абсолютно безопасен. Настоящите клинични изследвания потвърждават неговата надеждност. BioBran, прилаган като имунотерапия, предотвратява спада на физическата сила и загубата на апетит у пациентите. Те докладват, че когато го приемат, се хранят по-добре.

Комбинирането на BioBran с антивирусни медикаменти оказва положителен ефект върху пациенти с вирусен хепатит В, ако се спазват следните условия:

+ Точно отчитане при пациенти, които имат високи нива чернодробния ензим и на количеството на HBV DNA.

+ Постоянен и редовен прием на лекарствата.

 

Наблюдава се по-добра ефективност при пациенти с вирус на хепатит В, които имат резултат HBeAg (+).И обратното, по-трудно се лекуват пациенти с вирус на хепатит В, които имат резултатHBeAg (-);следователно приемът на 2 сашета/24ч.е препоръчителен при тези пациенти.

 

Литература:
1.D. Lavanchy (2004). Hepatitis B virus epidemiology, disease burden, treatment, and current and emerging prevention and control measures.Journal of Viral Hepatitis 11(2): 97-10.
2.Lok AS, Hussain M, Cursano C et al (2000). Evolution of hepatitis B virus polymerase gene mutations in hepatitis B e antigen negative patients receiving lamivudine therapy. Hepatology 32(5): 1145–1153.
3.Lok AS, Zoulim F, Locarmini S et al (2007). Antiviral drug-resistant HBV standardization of nomendature and assys and recommendations for management. Hepatology 46(1): 254-265.
4.Ghoneum M (1998). Enhancement of Human Natural Killer Cell activitiy by modified Arabinoxylan from Rice Bran (MGN-3). INT.Immunotherapy 14(2): 89-99.
5.Yeo W, Johnson P J (2006). Diagnosis, prevention and management of hepatitis B virus reactivation during anticancer therapy. Hepatology 43(2): 209-220.