Ефект на подтискане на чернодробни увреждания при BioBran – д-р Хиро Санада

Интервю с д-р Хиро Санада (професор от катедра “Наука на биопроизводството,  Chiba University)

Олигозахаридната лактоза се използва клинично за подобряване на симптомите при чернодробно увреждане. Поради това олигозахаридите се смятат за полезни при предотвратяване на такова увреждане. В действителност, експериментални изследвания с плъхове показват, че  олигозахаридите предпазват и подтискат чернодробните увреждания. Д-р Хиро Санада (професор по биохимия, Катедра Наука на биопрпизводството в Chiba University “) се е насочил към арабиноксилан, който е основен компонент на хемицелулозата, полизахарид от растителен произход. Изучавайки ефекта на подтискане на чернодробните увреждания чрез BioBran (производен на арабиноксилан, получен чрез биологични модификации при обработката на  оризови трици с ензими от гъби шитаке) се доказва, че BioBran има превантивно действие при предизвикани от глактозамин чернодробни увреждания, въпреки че точния механизм е неизвестен. Той възнамерява да проучи ефекта му при различни видове чернодробни болести. Тук, Д-р Санада е интервюиран относно ефекта на BioBran при чернодробно увреждане.
 
Ефекти от BioBran потвърдени при различни експериментални чернодробни увреждания
          – Защо започнахте да изучавате ефекта на BioBran при чернодробно увреждане?
 
Д-р Санада: Има две основни причини. Първо, моят предшественик д-р Юко Аяно (заслужил професор в Chiba University) установи, че хемицелулозите, полизахаридите от растителен произход, имат превантивен ефект върху  предизвиканото от Д-глактозамин чернодробни увреждания. Преди 15 години този ефект не можеше да бъде научно потвърден, тъй като възпроизводимоста беше много-ниска.
Второ, дизахаридна лактоза е била използвана при клинично подобряване на симптомите при чернодробно увреждане, което предполага възможността за използване на олигозахариди за превенция от такива. Множество  олигозахариди са били изследвани във връзка с превантивните ефекти при причинените от глактозамин чернодробни увреждания при плъховете. Между тях: лактоза, глакто-олигозахариди и рафиноза доказано имат превантивен ефект. BioBran е производен на арабиноксилана, който е основният компонент на хемицелулозата, която се съдържа в житните растения. С други думи  BioBran се състои основно от олигозахариди от арабиноксилан. От това може да се заключи, че той има предпазващ ефект при причинените от глактозамин чернодробни увреждания
 – Какво ще кажте за реалните ефекти на BioBran при увреждания на черния дроб?
Д-р Санада: Нашата лаборатория е проучвала превантивните ефекти на хранителните компоненти върху експериментални чернодробни увреждания. Както и при други олигозахариди, на първо място BioBran се смесва с храната и се дава на плъхове за период от 1 седмица преди проследяване на причиненото от глактозамин чернодробно увреждане. Все пак при групата третирана с BioBran не намалява серумната активност на трансаминазите.
Както е известно, BioBran активира НК-клетките, затова аз мислех, че НК клетъчна активност вероятно се увеличава, когато глактозамина е бил приложен и повишената активност е повишила уврежадането на клетките.
Така, аз дадох BioBran 1 час преди излагането на глактозамин. В резултат на това, чернодробноto увреждане беше осезаемо подтиснато. НК клетъчната активност все още не се е повишила в момента на излагане на глактозамин при тези експериментални настройки. Това предполага, че механизмът на действие на BioBran може да бъде различен от повишаване на НК-клетъчната активност. Подтискащото действие на BioBran се наблюдава след перорално и интраперитонеално приемане.
След това, подтискащия ефект при предизвиканото от ацетоминофен чернодробно увреждане е измерен по същия начин. BioBran има същия инхибиторен ефект при това увреждане.
После направих същия експеримент използвайки naphtylisothiocyanate,за който се знае, че причинява cholestatic чернодробно увреждане. Оказа се, че в този случай BioBran няма същия инхибиторен ефект. Ефектът при причинено от  въглероден тетрахлорид чернодробно увреждане е в процес на изследване.
Евентуално предпазване от остра чернодробна недостатъчност
 – Какво мислите за резултатите от тези експерименти?
Д-р Санада: Причиненото от глктозамин чернодробно увреждане наподобява остра вирусна чернодробна недостатъчност в хистопатология и клинични условия и се използва при експерименти, като модел на болестта. Затова смятам, че BioBran може да бъде полезен за предотвратяване на такива остра недостатъчност.
Като цяло, имунната система в голяма степен участва при вирусните чернодробни увреждания. Причиненото от глактозамин чернодробно увреждане е намалено до известна степен чрез инхибиране на macrophage активност, което предполага участието и на имунната система.
В допълнение към това, глактозамина както и ацетоминофена се смята, че причиняват отслабване на черния дроб, като предизвикват недостиг или дезактивиране на същественоважни компоненти за хепатоцитите.
Остава неизвестно кои съставки на BioBran подтискат развитието на чернодробни увреждания и какъв е механима на инхибиране. В ранните стадии на хепатит вирусните инфекции, повишаващи НК-клетъчната активност имат преимуществото да предотвратяват чернодробни увреждания, тъй като причиняват вирусен растеж чрез унищожаване на заразените клетки.
Комбинация от различни компоненти осигурява ефективна превенция
 – Бихте ли ми разказали за  бъдещите перспективи на вашето изследване.
 
Д-р Санада: Смятам, че BioBran има два компонента, един който активира НК клетките и така потискат развитието на чернодробни вируси и друг, който потиска чернодробна недостатъчност и слабост, независимо от НК-клетъчната активност що се отнася до предотвратяването на чернодробни увреждания. Разбира се, тези компоненти могат да бъдат еднакви.
Наше неотдавнашно изследване показа, че причинените от глактозамин чернодробни увреждания са подтиснати, като на плъховете е давана храна примесена с олигозахариди, получени чрез ензимна хидролиза на хемицелулоза от зърно. Вероятно в този случай не се наблюдава  активиране на НК клетки. Мисля че добрата употреба на тези компоненти може да  улесни предотвратяването на различните видове чернодробни увреждания.