Начало  >   Имунна система и ХИВ

 

Имунна система и ХИВ
 

Какво представлява възстановяване на имунната система?
Възстановяване на имунната система означава поправяне на вредите причинени на имунната система от ХИВ. В една здрава имунна система има пълен набор от Т-клетки (CD4+ клетки), които се борят с различни болести. С напредъка на ХИВ броят на Т-клетките намалява. Първите Т-клетки, които ХИВ напада са тези, които се борят конкретно с ХИВ. Някои видове Т-клетки може да изчезнат и да оставят празнини в имунните защити.
Възстановяването на имунната система търси начини да запълни тези празнини.Една здрава имунна система може да отблъсква опортюнистичните инфекции (ОИ). Тъй като тези инфекции се развиват когато равнищата на Т-клетките спаднат, много изследователи смятат, че броят на Т-клетките е измервател за доброто функциониране на имунната система и че увеличаването на броя им е признак за възстановяване на имунната система. Въпреки това, има известни разногласия по темата.
Как може имунната система да бъде възтановена ?
Ако лечението с антивирусни медикаменти започне веднага след заразяване с ХИВ имунната система няма да бъде увредена. За съжаление много малко случаи на ХИВ се откриват толкова рано. С течение на времето ХИВ инфекцията уврежда имунната система и учените търсят различни начини да поправят тези увреждания.
Можем да приемем образно антивирусните лекарства като “нападение”, атака целяща да намали развитието и мултиплицирането на вируса. Друг подход към ХИВ инфекцията е “отбрана” – засилване на имунните реакции на заразените хора. Този материал описва как се разработват имунните стимулатори.
Подобряване функцията на тимуса:
Когато учените смятаха, че тимусът спира работата си в ранна възраст, те изучаваха трансплантирането на човешки или животински тимус в някой с ХИВ и се опитваха да го стимулират чрез употребата на тимусни хормони. Тези методи все още могат да се окажат важни за по-възрастни хора, които имат ХИВ.
Възстановяване на броя на имунните клетки:
С развитието на ХИВ намалява броя както на CD4+ (T4) клетките, така и на CD8+ (T8) клетките.Някои изследователи се опитват да поддържат или увеличават броя на тези клетки.Tрети метод използва цитокини. Това са химически “съобщения”, които използват отговора на имунната система. Най-много изследвания са проведени с интерлеукин-2, който води до голямо нарастване на CD4+ клетките.Генната терапия е друг подход.Той включва промяна на клетките на костния мозък, които стигат до тимуса и стават Т-клетки. Генната терапия се опитва да имунизира клетките на костния мозък срещу ХИВ инфекцията.
Оставяне на имунната система сама да се поправи:
Броят на CD4+ клетките е нараствал при много хора, които са вземали комбинирана антивирусна терапия. Някои учени смятат, че имунната система е способна сама да се поправи ако не трябва да се бори с огромни количества ХИВ вируси. Този подход изглежда по-реалистичен вече, когато се знае, че тимусът продължава да работи докато човек стане на около 50-годишна възраст.
Повечето хора вземат медикаменти, за да предотвратят опортюнистични инфекции когато броят на Т-клетките им падне под 200. Ако тези хора обаче вземат антивирусни медикаменти и броят на Т-клетките им се покачи отново над 200, в повечето случаи е възможно да се спре взимането на лекарствата. Винаги се консултирайте с лекуващия си лекар преди да спрете вземането на някое лекарство.
Стимулиране на имунна реакция специфична за ХИВ:
Тимусът е малък орган, който се намира в основата на гърлото.Той взима бели кръвни телца идващи от костния мозък и ги превръща в Т-клетки. Той работи най-усилено когато човек е на 6 месеца.Cлед това започва да се смалява.учените смятаха, че тимусът спира работата си когато човек стане на около 20 години.Новите изследвания обаче показват, че той продължава да произвежда нови Т-клетки до към 50-годишна възраст. Силните антивирусни медикаменти позволяват на тимуса да замести изгубени видове Т-клетки. Един такъв подход се нарича увеличение на клетките. Клетките на даден индивид се мултиплицират извън тялото и след това отново се вкарват в него. Един друг подход е пренос на клетки.Това представлява даване на пациента имунни клетки от негов/неин близнак или друг ХИВ-негативен роднина.