Начало  >  Третиране на множествена миелома чрез използването на Биобран – проф. М. Гьонеум
Третиране на множествена миелома чрез използването на Биобран – проф. М. Гьонеум
 

Интервю с  проф. М. Гьонеум от UCLAand Drew Medical College
 
Доказано е, че производните на арабиноксиланните оризови трици (в частност “BioBran”) са МЕРО (модификатор на естествените реакции на организма), който активира НК клетките и се използва като алтернатива за лечението на редица заболявания, поради свойството си да засилва имунната система. Проф. М. Гьонеум от UCLA and Drew Medical College е водещ изследовател в областа на раковите образования и НК-клетките, и има проведени много клинични изследвания използвайки “BioBran”. Наскоро той направи ново изследване за ефекта от третиране с BioBran при множествена миелома. Тук професорa разказва за своето проучване и  за възможността за използването на BioBran в комбинирани терапии.
Проучвания на ефикасността при множествена миелома, с акцентиране върху активизирането на НК клетките
 – Можете ли да ми обясните защо сте започнали да изследвате действието му при  множествена миелома?
Гьонеум: Аз смятах, че НК клетките, които действат като първоначален отбранителен механизъм на организма могат да бъдат активирани от множествена миелома по-лесно, отколкото при солидни тумори и поради това че  BioBran действа директно върху НК клетките може да ги активизира по-рано и по-силно. Идеята е, че натрупването на ракови клетки потиска активността на клетките на имунната система, като НК клетки например при появата на солиден тумор. От друга страна при рак на кръвта раковите клетките се разпространяват през цялото тяло, което улеснява НК клетките при атаката на индивидуални ракови клетки.
– Какво действие очаквате да има “BioBran” ?
Гьонеум: Действието на “BioBran” може най-общо да се раздели на две основни области: активиране на НК клетки и намаляване разсейването на раковите клетки пряко или косвено, като сме демонстрирали тези ефекти в няколко изследвания. Също така сме показвали, че приемането на “BioBran” с конвенционални лекарства против рак е ефикасен начин да се лекуват туморни клетки с многолекарствена резистентност (ТКМР) като HL/60 AR.
Случай при който BJP стана нормална и функцията на имуноглобулинен синтез се възстановени
 – Можете ли да ми разкажете за случаи от настоящото изследване?
Гьонеум: Пациент от мъжки пол на възраст 58г. почувства силна болка от петия  прешлен на гръбнака до първия на кръста. Кумулативната стойност на Бенс-Джоунс протеинова екскреция (BJP) в урината му за повече от 24 часа е 1100 мг / ден. Имуноелектрофорезиса на пикочния протеини е направен с помощта на антисеруми характерни за IgG, свързани Капа и ламбда леки вериги. Получените свободни Капа и ламбда протеинови вериги показват, че двете отделни протеинови съединенния от 56,2% и 18,9% са свободни еднотипни Капа леки протеинови вериги. Аспирацията на костен мозък показва, 30% плазмени клетки.
Този пациент е подложен на химиотерапия и лъчева терапия, но  му се дава около година живот. След като неговото BJP остана над 100 мг / ден и се получиха нежелани реакции,  химиотерапията му беше променена на лечение само с “BioBran” по 3 гр/ ден.
 – Какви се промени във времето след започването на лечение с “BioBran”?
Гьонеум: Неговото BJP намаля до 5 мг / ден петнадесет месеца след започване на лечението с “BioBran”. Нивата на IgG, IgA и IgM серумен имуноглобулин постепенно се увеличават. Не характерен моноклонален пик се наблюдава, което показва, че нормалните функции на имуноглобулин синтез са възстановени.
 – Какво мислите, че  предизвиква спада на неговото BJP?
Гьонеум: Механизмът на действие, чрез който “BioBran” понижава BJP не е напълно известен, но може да е свързано с потискане на Б клетки чрез активирането на НК-клетките. Предишни изследвания показват, че добавянето на НК клетки към Б клетъчна среда води до намаляване производството на антитела, което предполага, че НК-клетките подтискат функцията на Б-клетките.
Скорошно проучване показа, че това инхибиране е свързано с (1)  активирането на НК клетки, (2) прякото взаимодействие между НК-клетките и Б- клетките,  и (3) производството на интерферон от активираните НК клетки.
 – Как се промени НК клетъчната активност при този пациент ?
 
Гьонеум: Неговата НК клетъчна активност беше 35,4 LU, когато химиотерапията се преустанови, но се повиши до 66,5 LU след две седмици лечение с “BioBran”. Оттогава се е запазила постоянно висока.
 – Какви са резултатите при повишаването на продължителността на живота?
Гьонеум: Единадесет други пациенти, които изследвахме имаха средно- очаквана продължителност на живота около 2 години, като тя беше увеличена почти два пъти, между 3.5 и 4 години. Беше потвърдено, че общия брой  раковите клетки в костния мозък е намалял заедно с понижаването на BJP.
Възможността за комбинация с други типове лечение, включително и лъчева терапия
 – Кое е  най-доброто време за започване на  лечение със “BioBran”?
Гьонеум: При различните методи за лечение на рака е важно  да се повиши издражливстта на имунната система на пациентите и да се подобри  техния начин на живот, например чрез намаляване на стреса, или като  откажат цигарите. Това се отнася за всички видове рак, като по-ранното започване на лечението увеличава процента излекувани.
 – Какво мислите за възможността за комбиниране на “BioBran” с химиотерапия?
Гьонеум: Химиотерапия сама по себе си не може да унищожи всички ракови клетки. Предвид това, ако отчетем многото възможни  комбинации, това може да доведе до създаването на нови  ракови терапии. Мисля, че комбинацията от използването на “BioBran” за подсилване на имунната система е една от възможностите, която може да доведе до по-ефективно лечение.
 – Има ли  възможност за комбиниране на “BioBran” с някой друг вид лечение?
Гьонеум: Вече започнахме да изучаваме комбинирането на “BioBran” с лъчева терапия. Анализираните резултати и получените данни предполагат, че тази комбинация е ефективна. Много е вероятно в бъдеще да се открият и по-ефективни методи за лечение, при комбинирането на “BioBran” с други лечения.