Начало  >  Терапевтични свойства

BioBran MGN-3 е естествена хранителна добавка, произвеждана от оризови трици и ензими от гъбата шитаке, за който е клинично доказано, че значително повишава активността на имунната система без никакви странични ефекти.

Въведение

BioBran MGN-3 е разработен през 1992 г. от Хироаки Маеда, ръководител на дирекция “Научни изследвания и развитие в Daiwa Pharmaceutical Ltd. в Токио. За Маеда представлява интерес откриването на естествени фитохранителни разтвори приложими за човешкото здраве. В края на 1980-те той насочва вниманието си към полизахариди, за които е известно, че подсилват реакциите на имунната система. След това работейки заедно с Daiwa Pharmaceutical, ръководена от Ясуо Ниномия и Мамадух Гьонеум – професор по имунология в Drew University of Medicine and Science в Лос Анджелис, Маеда впоследствие разработва комплекс от полизахариди с къси вериги (основно арабиноксилан и други полуцелулози), които той нарича BioBran МГН-3 (M – Маеда, G – Гьонеум, Н – Ниномия, 3 -продукт трето поколение). Малки количества от това хранително базирано съединение, което е направено от разлагане на оризови трици, като се използват ензими от гъби шитаке е клинично доказано, че стимулира имунната система, когато се приема като хранителна добавка.

Имунната система

Имунната система е събирателна армия от трилион бели кръвни телца, костен мозък, антитела и тимусова жлеза, която идентифицира и след това разрушава милиони микроби (бактерии, вируси, паразити, гъби), които проникват в телата ни всеки ден. Тази система трябва също да премахва 500 до 10 000 от нашите собствени клетки, които са станали генетично анормални или ракови. В действителност, имунната система се счита за поне толкова сложна, колкото и нервната ни система, като тя е не само в състояние да произведе съответното антитяло, за всеки един от милионите различни инфекциозни агенти, но помни как се произвеждат тези антитела десетилетия по-късно.

Най-важни за имунната система са лимфоцитите, които включват Т клетки (70-80%), Б клетки (5-10%) и НК клетки (15-20%). Тези клетки, които работят съвместно са в състояние да откриват и унищожават почти всеки нарушител или заразени / ракови клетки в тялото.

НК клетките са обект на особен интерес и имат голямо значение, защото за разлика от другите бели кръвни телца, те са способни да работят повече или по-малко самостоятелно, без специални инструкции от имунната система, да разпознават и унищожават много видове ракови и вирусно заразени клетки. Следователно те се считат за първа линия на защита на оргамизма от тези заболявания.

Когато тялото е в стресово или болнично състояние, имунната система може да се претовари и активността на тези защитни клетки да намалее. Това състояние често е усложнявано и от някои медицински процедури – като химиотерапията при рак – което допълнително подтиска имунната система. Слабата имунна система по-трудно може да предотврати развитието и разпространението на ракови клетки и инфекции в организма.

Физиологични ефекти на хранителните фибри

Ползите от диета с фибри са известни най-малко един век. Първоначално се смятало, че не са достатъчно хранителни, поради което са премахнати от много хранителни продукти, докато последните изследвания разкриват много нови ползи от фибрите: Те включват:

1. Подобряване на липидния метаболизъм (холестеролно понижаващи ефекти): Хранителните фибри намаляват общите холестеролни нива като предотвратяват повторната абсорбация на холестерол в чревния тракт, както и чрез намаляване на LDL-холестеролните нива чрез увеличаване на жлъчната продукция;

2. Подобряване на захарния метаболизъм (мелиорация на диабет): Хранителните фибри подтискат повишените нива на кръвната захар след хранене, което води до намаляване на нуждата от инсулин. Те също така намаляват колебанията при нивата на кръвната захар, което ги прави по-лесни за контролиране;

3. Подтискане на токсичните ефекти на вредни вещества в храните: Хранителните фибри абсорбира и унищожават вредните вещества, открити в храносмилателния тракт и помагат за предотвратяване на ексфолирането на лигавицата на храносмилателния тракт, причинено от тези вещества. В действителност диета с фибри е доказан начин за значително намаляване на раковите образования в дебелото черво ;

4. Подсилване на имунната система: Значителен брой от почти несмилаемите полизахариди доказано стимулират имунната система. В областта на гъбните полизахариди те включват лекарствени деривати: Лентинан, получен от гъби шитаке; Крестин – от гъби каваратаке и Сизофиран от гъби зуехиротаке. Голяма част от имунумодулаторния ефект на Екинацеа, сок нони и други естествени хранителни добавки произтича от техния полизахариден компонент.

Докато в първите три случая не е необходимо абсорбиране на фибрите през чревната стена при четвъртия – подсилване на имунната система – със сигурност е необходимо. Компонентите на фибрите трябва да могат да се абсорбира в кръвта и да влязат в контакт с клетките от които зависи имунитета, като лимфоцити и макрофаги, за да бъде постигнат този ефект. Разбира се, това е непсосредствен проблем, тъй като хранителните фибри, които основно се състоят от молекули на полизахариди с дълги вериги, плътно свързани помежду си са несмилаеми за хората.

През 1990 г., Daiwa Pharamceutical започва изследвания в областта на методите за обработка на фибри, които значително увеличават тяхната абсорбция от организма. Възможността на различните процеси и изходните съставки за оптимизиране на всички имуно-стимулиращи ефекти са проучени. Това което разработиха от Daiwa е процес, при който дългите вериги на полизахаридите в оризовите трици са раздробени / разбити от действието на ензими от гъби шитаке (Hyphomycetes mycelia). Комплексът, наречен BioBran MGN-3, се състои от късо верижни полуцелулози (30000 до 50000 молекулно тегло), чиято основна съставка е арабиноксилан. BioBran MGN-3 е водно разтворим и има достатъчно ниско молекулно тегло (30000 до 50000 единици), за да премине не асимилиран през стената на тънките черва директно в кръвта, където да се усвои напълно.

Физиологичен ефект на хранителната добавка BioBran

Когато се приема като хранителна добавка BioBran MGN-3 повишава активността на лимфоцитите или белите кръвни тела – по-точно Т и Б клетки и особено НК-клетъчната функция. С допълнително подсилване, НК клетъчната активност се повишава с повече от 300%, Б клетъчната активност с повече от 250% и Т клетъчна активност с 200%. Точният механизъм, чрез който BioBran MGN-3 е в състояние да постигне това е все още неясен, но се смята, че тези полуцелулозни съединения стимулират производството от тялото на собствени естествени цитокини – включително интерлевкини, интерферони и тумор – некротични фактори. (Цитокините са протеини, които позволяват на клетките да комуникират една с друга. Те не само могат да подтиснат репликацията на вируса и раковото разпространението директно, но са и стимулатор на имунната система, увеличават собственото производство на клетки от организма, както и дейността на лимфоцитите, които са гръбнака на имунната система .)

Тъй като изследванията показват, че има най-голямо увеличение на имунната функция при приемането BioBran MGN-3 в НК клетъчната активност и тъй като НК клетките атакуват много видове рак и вирусно-инфектирани клетки, тази хранителна добавка има обещаваща роля при лечението на рак, ХИВ, хепатит Б и С, вирусни МЕ и други вирусни инфекции. (Също така е доказано, че е от полза при диабет, но за целите на този кратък преглед, ние ще се съсредоточи основно върху рака като по-голямата част от научните изследвания на BioBran MGN-3 до този момент са били проведени в тази област.) НК клетките са способни да унищожават раковите клетки и вирусно инфектирани такива чрез прикрепване към мембранта на заразените клетки и инжектиране на цитоплазмени гранули (перфорин). Това разрушава заразените клетки и НК клетките се свободни да се преминат към следващата заразена клетка. Една НК клетка може да повторите този процес с до 27 клетки през своя жизнен цикъл.

Биобран МГН-3 повишава дейноста на НК клетките чрез стимулиране на образуването на тези цитоплазмени гранули (боеприпасите на НК клетките ). Това изглежда е косвен ефект от способността му да стимулира естественото производство на IFN-3 и TNF-K, които могат да бъдат измерени с помощта на четири часов радиоактивен хром-отделителен анализ, който измерва колко ракови клетки НК пробата може да унищожи за дадения период от време. Причината, поради която този тест се използва е по по-точна индикация за активността на имунната система, а не просто преброяване на лимфоцитите. Кръвта на пациенти с ракови заболявания обикновено има по-малко от половината от НК клетъчната активност на здрав имуно-компетентен човек и често е дори и много по-малко, особено ако конвенционални лечения като например химиотерапия или радиотерапия са отслабили имунната система.

Липса на токсичност и Hyporesponsiveness / свръхпретоварване

BioBran MGN-3 е доказано напълно нетоксичен, което е необичайно за вещество, което подсилва имунната система. Неотдавна синтетичния интерферон и интерлевкин-2 (IL-2) се смятаха за обещавщи лекарства против рак, поради способността им да подсилват имунната система. Въпреки това, тези синтетични лекарства могат да причинят тежки странични ефекти, включително бъбречна недостатъчност, синдром на капилярно изтичане и гадене / повръщане. (Добри резултати са получени при съчетаване на малки дози IL-2 с BioBran MGN-3)

При задължителни тестове за токсичност на лекарствата и тестване при хора с дози до 45 мг/кг/дневно при шест месечен тестови период не са открити нарушения в кръвната химия или живите ензими (СГОТ и СГПТ). Всъщност по безопасност BioBran MGN -3 е наравно с храни, използвани в обикновенна диета (LD 50-30 грама на килограм).

Проучванията показват също, че ако BioBran MGN-3 редовно се включва в диетата, това подсилване на имунната система не намалява с времето. Тази липса на отслабване или hyporesponsiveness / свръхпретоварване при продължителната употреба е крайно необичайно за имунумодулаторни вещества и означава, че BioBran MGN-3 продължава да бъде ефективна хранителна добавка за продължителен период от време – което е важно при дългосрочно лечение. НК активността обикновено достига своя максимум около един или два месеца, след като пациента е вземал висока доза, след което тя може да се поддържа с по-малки дози. Скоростта, при която този максимум се достигна, зависи от размера на всекидневния прием.

Изследвания при пациенти с рак

В момента има над 150 публикувани проучвания в научни списания, които подкрепят твърдението, че BioBran MGN-3 е един от най-ефективните и безопасни имунумодулатори достъпни на пазара, като броя на тези изследвания се увеличава всяка година.

Главният изследовател на BioBran MGN-3 и неговото въздействие върху тялото е и продължава да бъде д-р Мамадох Гьонеум – световнопризнат авторитет в нововъзникващата област на имунната ракова терапия, която се фокусира върху имуномодулаторите (често се нарича модификатор на биологичната реакция или МБР) и способността да се активират собствените отбранителни системи на организма за да убиват раковите клетки. Гьонеум е получил докторската си степен от Университета в Токио в областта на радиоимунологията, а след това работи в UCLA School of Medicine в областта на клетъчната и молекулярната имунология. В момента е ръководител на катедра имунология на Charles Drew University of Medicine and Science в Калифорния.

През по-голямата част от професионалното си развитие Гьонеум е изучавал НК клетъчната активност и вещества, които са в състояние да променят имунната функция, като е насочил голяма част от своите изследвания през последните 15 години върху BioBran MGN-3, защото това е най-ефективния и перспективен имуномодулатор който се намира. По негови собствени думи “Аз изоставих всички други проекти, включително и NIH-финансирано изследване, за да се фокусирам изцяло върху тази добавка.”

Едно от първите инвиво изследвания което Гьонеум провежда е с петима пациенти болни от рак на гърдата. Резултатите от него са представени на Специалната Конференция на AACR в Мериленд през ноември 1995 година. Три грама BioBran MGN-3 се дават на петима пациенти успоредно с конвенционалната химиотерапия.

В рамките на една-две седмици, НК клетъчната активност започва да се увеличава, а с продължаващото приемане тя нараства от изходни диапазонни нива от 12,7% – 58,3% до 41,8% – 89,5%. В рамките на шест до осем месеца, двама от пациентите са в пълна ремисия, а други двама са в ремисия след представянето на резюмето от изследването на конференцията.

В следващото значимо проучване участват 27 раково-болни пациенти – 18 с различни видове злокачествени тумори: седем с рак на гърдата; седем с рак на простатата; осем с множествена миелома, три с левкемия и два с рак на шийката на матката. Още веднъж на пациентите са давани 3 грама BioBran MGN-3 дневно като допълнение към техните конвенционални лечения. Отново, НК клетъчна активност е измерена с помощта на 51Cr освобождаващ тест използвайки K562 ракови клетки като цел. В рамките само на две седмици, НК клетъчна активност се е увеличил значително:

Рак на гърдата – увеличение от 154% до 332%;
Рак на простатата – увеличение от 174% до 385%;
Множествена миелома – увеличение от 100% до 214%;
Левкемия – увеличение от 100% до 214%;
Рак на шийката на матката – увеличение от 100% до 275%.

Това е необичайно, тъй като по-голямата част от пациентите имат много ниски нива на НК клетъчна активност – базово 18 което само по себе си е рисков фактор за онкологични заболявания или метастази освен отрицателния предсказващ индикатор (което показва, че BioBran MGN-3 може да бъде полезен за здрави хора или за тези с риск от заболяване като превантивна добвака). Това увеличение в НК клетъчната активност продължава и е поддържано в продължение на пет години с постоянно приемане – индикация за липсата на свръхпретоварване на организма при BioBran MGN-3.

По-скорошни проучвания показват също увеличение на НК клетъчната активност и имунологичната функция; всичко това е много добре, но води ли това до действителни клинични подобрения? Гьонеум твърди, че клиничните данни, събрани до този момент показват, че приемането на BioBran MGN-3 е свръзано с намаляването на туморните маркери и други патологични показатели, което е довело до дългосрочно стабилизиране или ремисия на заболяването в повечето случаи (> 85%). Пълните клинични данни за всички пациенти, лекувани от 1995 г. насам, включително хематологични и патологични отчети, както и честотата на ремисия и продължителността на оцеляване в момента се събират и анализират. В това време голям брой ключови изследвания служат като индикация, че ще си струва много повече изследвания да бъдат проведени в тази област.

Гьонеум подчертава, че въпреки че BioBran MGN-3 е полезно допълнение към конвенционалното лечение, не е негов заместник. Конвенционални лечения са в състояние да намалят значително броя на раковите клетки в тялото, било чрез хирургия, химиотерапия или лъчетерапия – процес, наречен debulking / разреждане. Както Гьонеум казва, “MGN-3 не може и не трябва да заменя debulking / разреждаща терапията, особено при случаи на напреднали злокачествени заболявания. В тези случаи, дори и при изключително активна реакция на имунната система тя лесно може да бъде претоварена от огромния брой налични ракови клетки към този момент. Вместо това, аз препоръчвам на пациенти със солидни тумори да започнат MGN-3 имунотерапия едновременно с, или веднага след debulking / разреждащи терапии. С тази стратегия ние имаме най-добрия шанс за спечелване на това, което се превръща във война на цифрите”. Въпреки това, тъй като повечето цитотоксичните терапии са имуносупресивни сами по себе си, всички ракови клетки останали след лечението по същество са незасегнати от имунната система, поради което често ремисиите са краткосрочни.

Също така е важно да се вземе под внимание качеството на живот на пациента. Повечето документи на Гьонеум и много от ключовите изследвания показват, че нееднократно BioBran MGN-3 значително повишава качеството на живот (КНЖ) при пациенти с нисък имунитет. Това подобрение на качеството на живот е най-очевидното при пациенти на стандартнии лечения като химиотерапия и лъчетерапия, които са известни с предизвикването на странични ефекти като силно гадене, слабост, загуба на коса и общо лошо здравословно състояние. BioBran MGN-3 е в състояние да помогне за намаляване на някои от тези нежелани ефекти, чрез подсилване на имунната система.

Пример 1 – рак на стомаха

През март 1996 г., 53-годишна пациентка е бил диагностицирана с рак на стомаха в напреднал стадий със няколко метастази.

Направена е коремна операция, но когато лекарите отворили корема установили, че нямало какво да се направи тъй като туморите са твърде многобройни и разпрострени за да се отстранят. Химиотерапия е предложена и отхвърлена впоследствие, защото не би било много ефективно лечение в тази ситуация.

Малко след това пациентът започнал приема на 3 грама BioBran MGN-3 дневно. В рамките на една седмица апетита, който бил изчезнал, започнал да се връща и тя вече имала достатъчно енергия, за да се разхожда около къщата. През следващите шест месеца, тя посещавала болницата веднъж седмично за контролни прегледи и рентгенови снимки. В края на този период рентгеновите и снимки показват значително намаление на туморната сянка и е договорена нова операция. Тази път операцияте е успешна заради значителното намаление на туморите, като това е първият случай при който докторите виждат такова значително възстановяване.

Пример 2 – рак на белия дроб

67-годишен мъж е бил диагностициран през август 1996 година с рак на белия дроб (squamous клетъчен карцином) и туберкулоза (Mycobacterium tuberculosis). След лечение на туберкулозата, по-ниската половина на десния му дроб е отрязана при отстраняването на тумора. Пациентът напуска болницата през януари 1997 г. след лъчева терапия. Въпреки това, през юни, той се консултира с лекаря отново заради оплаквания от болки в дясната му гърдата, и е установено, че тумора се е разпространил в ребрата на дясната гърда и в костите на цялото тяло От юли трайно-приложим морфин е бил прилаган като аналгетик, тъй като това е всичко което лекарите могат да направят. Междувременно в края на май 1997 г. прилагането на BioBran MGN-3 е започнало с по 3 грама на ден. Туморния маркер ICPP, който първоначално е бил 16.8ng/ml, е намален до 6.7ng/ml до юни следващата година. НК клетъчна активност, която е много ниска – 9%, когато болестта се появила, постепенно се увеличава до здравословно ниво.

Пример 3 – рак на простатата

60-годишен мъж с рак на простатата, диагностицирана през 1994 г. не е можел да бъде опериран поради умерена аортна стеноза и несклонноста за лъчева терапия като дългосрочната прогноза при това лечение в това му състояние е много лоша. Той е поставен на хормонална терапия, за да се направи опит за контрол върху разпространението на рака. Пациентът започва приемането на BioBran MGN-3 по 3 грама на ден през месец април, а до октомври деветте направени биопсии показали отрицателен резултат – ракa е в ремисия. Хормоналната терапия е спряна през октомври. От тогава НК клетъчната активност и здравето на пациената се запазват високи.

Пример 4 – рак на гърдата

44-годишна жена е с диагноза рак на гърдата през декември 1994 година. Тя е оперирана и се подлага на химиотерапия, след което базисното ниво на нейната НК клетъчна активност е 39,9%, смятано от май 1995 година. Един месец след започване на терапия с BioBran MGN-3, то е било вече 48,9%. До октомври 1995 се е покачило на 83,5%. Оттогава това ниво се е запазило и всички последващи мамограми не са показали признаци на влошаване.

Пример 5 – рак на гърдата

50-годишна жена с рак на гърдата, лекувана с операция и химиотерапия, е работила като рентгенов техник и и е поставена диагноза рак гърдата през март 1991 година. Подложена е на конвенционална терапия. Една година по-късно туморният и маркер за рак на гърдата е 3.4, и НК клетъчната активност е изключително ниска – 5%. Започва приемането на BioBran MGN-3, както в рамките на седем месеца нейното CEA ниво намалява до 1,7. Два месеца по-късно НК клетъчната активност е 58%, десетократно увеличение от предишното ниво. Тя продължава да взима BioBran и имунната и функция остава нормална. Последващи мамограми показват, че тя няма рак.

Пример 6 – множествена миелома

56-годишен мъж с множествена миелома (ММ) е лекуван с лъчева и химиотерапия. Той има анамнеза за тютюнопушене и пиене и е диагностициран с рак през лятото на 1994 година. Данните от клиничните изследвания показват, че Бенз-Джоунс протеинът (BJP), маркер за множествена миелома за 24 часа е 934mg дневно. Лумбални рентгенови снимки показват костен дефицит в цялото му тяло и няколко потиснати костни фрактури на лумбалните прешлени. Пациентът изпитва сериозни лумбални болки вследствие на болестта. Той е подложен на радиационно облъчване от 3000R след химиотерапия, по което време започва да приема 3 грама BioBran MGN-3 на ден. След две седмици базовото ниво на НК клетъчна активност се е увеличило от 20% до 71%, където е задържано. Неговата BJP стойност също намалена от 934mg на ден, до 0mg на ден. Пациентът е в пълна ремисия през последните пет години и в момента е на работа.

Заключения

BioBran MGN-3 със сигурност е ефективен и безопасен имуномодулатор с впечатляващи резултати постиганати за малкото време от което е на разположение. Мамадох Гьонеум ръководител катедра имунология на Charles Drew University of Medicine and Science е описал BioBran като най-ефективният имуномодулатор който е срещал, като той бързо се превръща във водеща хранителна добавка за подсилване на имунната система в целия свят.

Многото публикувани проучвания са показали, че BioBran MGN-3 е в състояние да повиши значително физиологичните параметри на имунната система – като НК клетъчна активност, активност на T и Б клетките, TNF-K и IFN-3 производството.