Начало  >  Ракова химиотерапия и перспективите пред хранителните добавки – проф. М. Гьонеум
Ракова химиотерапия и перспективите пред хранителните добавки – проф. М. Гьонеум
 

Интервю с д-р М. Гьонеум (Професор от UCLA/DrewMedical College)

 
Сериозните неблагоприятни ефекти от химиотерапията са проблем от години, защото лекарствата против рак въздействат и на здравите клетки. През последните години има значителна промяна в концепцията на конвенционалните лекарства, като например появата на такива, чието действие е насочено към точно определени молекули. Тези лечения, насочени към молекулите се очаква да станат водещи при лечението на рак. Редица изследвания са проведени, за да се намалят нежеланите ефекти, включително и проучвания използващи хранителни добавки в комбинация с конвенционални терапии. Д-р Мамадух Гьонеум (Професор oт UCLA/Drew Medical College ), който разработва нов тип химиотерапия комбинирана с хранителната добавка BioBran (производни на арабиноксиланни оризови трици arabinoxylan) описва най-новите тенденции.
BioBran засилва апоптозата
 – Можете ли да ни обясните механизма на апоптозния ефект на BioBran при раковите клетки?
Гьонеум: Ние провеждаме изследвания с BioBran през последните 15 години от 1994 г. досега. През шесте години от 1994 до 2000 г. акцента бе поставен върху изследването на имуномодулаторните свойства на BioBran. Като резултат от тези изследвания стана ясно, че BioBran засилва активността на НК-клетките, които са първосигналната  защита на организма срещу вирусни инфекции и рак, както и увеличава производството на Т и Б клетки, macrophage и цитокини като TNF и IFN-γ.
През следващите години основно се изучаваще апоптозния ефект на BioBran върху раковите клетки. При здравите клетки съществува равновесие между апоптоза и клетъчна регенерация – хиляди клетки са разрушени от апоптоза, като в същото време нови клетки се регенерират. От друга страна, раковите клетки се размножават с такав скорост, че този баланс се нарушава.
Идеалните лекарств против рак са тези, които засилват апоптозата, докато подтискат размножаването на раковите клетки. Неблагоприятните ефекти на химиотерапията с лекарства против рак обикновено се увеличават при повишаване на дозата, което води до нарастване на болките при пациента. Ние се опитваме да разработиме химиотерапия, която да протича по-леко за пациентите, чрез изследвания в облсатта апоптозата of cancer cells.на раковите клетки.
Концентрирали сме се върху хранителната добавка BioBran (производни на арабиноксиланни оризови трици). BioBran има свойството да разрушава раковите клетки чрез апоптоза. Предишни основни изследвания показаха, че BioBran или унищожава раковите клетки директно или предизвиква апоптоза в тях.
Всъщност, по време на „Международната конференция за изследване на храните, храненето и рака”, проведена през юли миналата година във Вашингтон, BioBran е описан като хранителна добавка, която пряко умъртвява раковите клетки, а непряко подпомага другите лекарства против рак при развиването на апоптоза в раковите клетки. Един инвитро експеримент, в който BioBran е приложен при случай на рак на гърдата също потвърди прякото и комбинирано му действие.
В допълнение инвиво изследване е било проведено с Швейцарски мишки албиноси. Асцитен тумор се е бил образувал в бедрената част на мишката, който е бил третиран с BioBran в коремната кухина и директно върху туморни клетки. Като резултат в контролната група в дните от 8 до 45 туморните клетки са се умножили, докато при мишката получавала BioBran броя им е останал непроменен.Тези резултати бяха сред първите, които демонстрираха инвиво прякото действие на BioBran при разрушаване на раковите клетки.
Проведен е още един експеримент, в който са използвани човешки ракови клетки присадени на голи мишки. Ние прилагахме BioBran по три различни начина: чрез смесването му с храната, директно прилагане в коремната кухина и директно върху туморните клетки. Във всяка група се наблюдава спиране на разстежа на раковите клетки. За механизма си на действие при получаване на точна информация, рецептора на клетъчната мембрана ще предават информация на ядрото чрез caspase 3, caspase 8 и caspase 9. Накрая caspase 3 индуцира апоптоза чрез разлагане на други протеини. BioBran доказано подобряа caspase дейността  значително.
Клиничната ефикасност от комбиниране на терапия с лекарства против рак също е потвърдена
 – Разбирам, че има събрани множество доказателства, натрупани в резултат на различни фундаментални експерименти. Какво ще кажете за клинични тестове  в САЩ?
Гьонеум: За да се изследва действието при хора се използват стари мишки, за които се смята че са сходни модели. Възрастните мишки естествено имат понижен имунитет и са най-подходящи при опити за подсилване на имунниата система. Смята се, че мишките с естествено понижена реакция на имунитета представят добре възрастните хора. Всъщност ние обявихме миналата година, че при експеримент със стари мишки третирани с BioBran се забеляза  значително увеличение на имунитета им.
За пациентите с рак се знае, че имат понижен имунитет а това предполага ,че част от гранулите в НК-клетките са изгубени. Когато се прилага върху възрастни мишки BioBran увеличава гранулите в НК-клетките. Това е интересно откритие.
За резултатите от клиничните тестове на BioBran при хора през 1998 д-р Гудман представя резултати от 32 пациенти на които е даван BioBran и са проследявани в продължение на четири години.
Резултатите показват, че имунитетът при тези пациенти е нараснал и се е  задържал на същото ниво през тези четири години. В действителност се наблюдава значително увеличение на НК-клетките, след приемането на BioBran при пациенти с различни ракови заболявания, като например рак на гърдата, рак на простатата и множествена миелома, чиито НК клетки са били празни и лишени от гранули, както при  възрастните мишки. Тези резултати показват, че BioBran може да подобри действието на НК-клетките, както и на T и Б клетките.
Резултатите от туморните маркери при последяване на пациенти с рак за 6 години от 1994 до 2000 показат, че туморните маркери намаляват, когато се подсили имунната система. Изследвания проведени в Япония и други държави също показат намаление на туморни маркери при  пациентите с повишен имунитет вследствие приемането на BioBran. Подобряване качеството на живот, като намаляване на гаденето и повръщането също така са наблюдавани при пациенти, получаващи комбинирана терапия с BioBran.
Започване на насочена терапия. Действието върху bcl-2 привлича вниманието
 – Tова изследване разкриваефекта при комбинация с лекарства против рак, бихте ли ни разказали за възможностите за приложение при химиотерапията?
Гьонеум: Това е един много интересен въпрос. Според мен, насочената терапия ще бъде във фокуса на вниманието. Много скорошни презентации на международни конференции са насочени към това как да се индуцира апоптоза. Подробностите на този механизъм са изследвани подробно за да се идентифицира клетъчен компонент, който е подходящ за насочена  атака.
Така например, раковите клетки имат способността да инхибират апоптоза по техния маршрут. Фактора контролиращ апоптозата е протеин наречен bcl-2. Той служи като броня, която защитава раковите клетки от апоптоза. Нашите изследвания показват, че BioBran е ефективен срещу левкемични клетки HUT78 и други ракови клетки, тъй като може да проникне и да разруши тази броня. Важно откритие в този случай е ,че BioBran действа директно върху bcl-2.
Друг важен момент е, че BioBran се прилага в комбинация с конвенционални терапии. Определена доза от лекарство против рак е необходимо за разрушаване на раковите клетки. Въпреки това, при комбинация с BioBran тази доза може да бъде намалена. На конференцията на 7-мия Международен симпозиум по предсказуема онкология и международни стратегии проведена във Франция през миналата година са били обявени резултатите на фундаменталните научни изследвания относно увеличаването способността на лекарствата против рак да разрушават туморните клетки при комбинация с BioBran. С други думи, по-ниска доза е била необходима за постигане на желания резултат в групата получаваща комбинирана терапия с BioBran, отколкото в групата, получавала монотерапията с конвенционални лекарства.
Разработване на лечение насочено към апоптоза на молекулярно ниво и  намаляване на вредните ефекти от лекарствата против рак, чрез комбиниране с други субстанции ще осигури опции за  химиотерапията в бъдеще.