Начало  >  Ползата за пациенти с рак в напреднал стадий – д-р. Килхачиро Такахара
Ползата за пациенти с рак в напреднал стадий – д-р. Килхачиро Такахара
Изследовател: д-р. Килхачиро Такахара
Клиника: Хирургичнa клиника Sano, Япония
Срок: юни 1998 – декември 1999
Цел: Да се даде оценка на действието на Biobran чрез сравнение на контролна група пациенти с рак в напреднал стадий получаващи стандартно лечение в Хирургично клиника Sano и сходна група пациенти, получаващи Biobran в допълнение към конвенционалната терапия.
Дозировка: 3 грама Biobran на ден
Тестови областти: NK клетъчна активност и CD4/CD8 нива
Брой пациенти: 205 общо, от които 109 пациенти в контролната група, получаващи конвенционално палиативно лечение и 96 пациенти в Biobran групата, получаващи хранителната добавка в допълнение към стандартната терапия. (Забележете, че всички тези пациенти са категоризирани с рак в много напреднал стадий и вече не получават реално лечение, а само такова намаляващо болката.)
Резултати: Процента оцелели от контролните групи и Biobran групата бе анализиран през срока на изследването. Пациентите са разделени в 5 групи всяка в зависимост от ниво им на НК клетъчна активност: над 40% НК клетъчна активност; 30,0 – 39,9% активност; 20,0 – 29,9% активност; 10,0 до 19,9% активност; и под 9,9% активност. Общия процент оцелели през този период е бил 33,9% за контролната групата и 54,2% съответно за Biobran групата. При пациентите с над 40% НК клетъчна активност в Biobran групата има над 81% оцелели. Така че общия процент оцелели нараства значително при комбиниране на конвенционално лечение и хранителната добавка Biobran в Хирургичната клиника Sano, която има утвърдена репутация в Япония.
Коментар: При това проучване се използва много малка група, 205 общо от пациенти с рак в много напреднал стадий, получаващи само облекчаващо лечение в клиниката в Япония. Периода на експеримента е само година и половина и не е ясно какъв би бил процентът излекувани при тези пациенти за по-продължителен период от време. Като цяло, интересното при това изследване е, че то показва някаква зависимост между увеличаването на броя оздравели пациенти и повишената НК клетъчна активност. Тъй като пробите са малки и вида на рака не е посочен, тези данни са по-полезни за да се стимулират допълнителни изследвания, отколкото да се правят заключения. Важно е да се отбележи, че при липса на по-дълг срок за следене на болните не може да се допуска, че някой от пациентите са живели много след края на изследването. Въпреки това изглежда, че Biobran е удължил живота на някои от тези пациенти с рак в напреднал стадий, освен това вече е добре известно, че тази хранителна добавка може значително да подобри качеството на живот за тези пациенти, както и пациенти подложени на действително лечение (като например химиотерапия и лъчетерапия).