Начало  >  Желязното правило на рака
Желязното правило на рака
 

Първи критерий
Всеки рак или болест, еквивалентна на рака, произхожда от ДХС (Дирк Хамер Синдром), който представлява сериозно, много остро, драматично и изолиращо събитие, което сварва човек напълно неподготвен. Шокът от конфликта се проявява едновременно в душата, мозъка и съответния орган. ДХС може да бъде причинен например от неочакваната загуба на любим човек, непредвидена раздяла, диагноза или прогноза, за която човек е неподготвен, внезапен страх за живота, неочакван яд или тревога, неочаквано съкращение, неочакване усещане, че човек е изоставен (емоционално, умствено или физически), неочакван страх или заплаха.
Шокът от конфликта незабавно прекъсва нормалните биологични функции на организма. За да се справи с неочакваното събитие, мозъкът незабавно активира „специална обмислена биологична програма”, създадена да се справи с конкретната ситуация. В момента, в който се появи ДХС, целият организъм се ангажира.
Психологическо (душевно) ниво: изпитваме емоционален и ментален стрес
Церебрално ниво: точно в момента на ДХС, шокът от конфликта засяга специфична област в мозъка, която е видима ясно на компютърна томография (КТ) като група концентрични окръжности с резки граници. Тази група се нарича Фокус на Хамер. Преди Др. Хамер да идентифицра тези кръгли белези в мозъка, радиолозите са ги считали за находки, дължащи се на дефект в машината. Сименс, прозводител на оборудване за компютърна томография, доказва, че това не може да са такива находки, защото дори когато томографията се повтори, направена под различни ъгли, една и съща находка се появява на едно и също място.
Точното място на Фокуса на Хамер се определя от природата на конфликта. Конфликт от раздяла например винаги засяга сензорния кортекс (?). Размерът на засегната област се определя от интензитета и продължителността на конфликта.
Защо специфични конфликти винаги засягат определена област в мозъка. В процеса на еволюция на мозъка всяка област е била програмирана със специална програма за биологичен отговор, даваща на организма възможност да се справя с неочаквани спешни ситуации. Можем да си представим тези връзки с мозъка като област от мозъчни клетки, които са едновременно рецептори и трансмитери. В момента, в който настъпи шок от конфликт, мозъчните клетки получават информацията за съдържанието на конфликта, за който те са програмирани и предават биохимичен сигнал на съответните клетки от тялото. Връзката между шока от конфликта, областта в мозъка и органа никога не подлежи на съмнение.
Органно ниво: дали органът ще отговори на шокът от конфликта с размножаване на клетки (растеж на тумор), намаляване броя на клетките (остеолиза, некроза, разязвяване) или функционално разстройство (така наречените болести, еквивалентни на рака, като диабет, двигателни парализи, нарушения на зрението и слуха) зависи от това кой слой от мозъка ще „получи” шока вида на тъканта, която участва (ендодерма, мезодерма, ектодерма). За всеки тип конфликт има специфично заболяване и конкретна област в мозъка, където се контролират процесите.
Втори критерий
В момента на ДХС съдържанието на конфликта определя мястото на Фокуса на Хамер в мозъка и мястото на рака или еквилентната на рак болест в органа.
Съдържанието на конфликта се определя в момента, в който настъпва шокът от конфликта. В самия момент на инцидента нашето подсъзнание асоциира събитието с определена тема на конфликт като „територия”, „глад” или „смъртна опасност”. Ето защо нашето субективно усещане за конфликта определя коя част от мозъка ще го приеме, а в следствие на това и кой орган или тъкан ще бъдат засегнати. Това, което един човек преживява като „конфликт от раздяла”, може да бъде усетено доста по-различно от друг човек. За трети – същото събитие може изобщо да не е от значение. Още нещо – един единствен ДХС може да засегне повече от една област в мозъка, което да доведе до множество проявления на болестта със съответватстващите им находки в съответните части на мозъка (метастази). Например: ако човек неочаквано загуби бизнеса си и банката вземе всичките му активи, може да развие ангина пекторис (като резултат от „конфликт от загуба на територия), рак на черния дроб (като резултат от конфликт от „липса на храна”) и рак на костите (като резултат от конфликт от „загуба на самочуствието”), всичко едновременно.
Биологичните конфликти се различават много от психологичните въпроси или ежедневни стресови ситуации. Психологични проблеми, за които сме имали време да се подготвим, дори само за няколко секунди, не оставят белег в мозъка, респективно не причиняват болест. Определен психологичен проблем обаче може да предразположи човек да е по-податлив на определен тип шок от конфликт.
Трети критерий
Развитието на конфликта определя точното развитие на Фокуса на Хамер в мозъка, както и точното развитие на рак или еквивалентна на рака болест в органа.
Развитието на три нива – психика, мозък и орган – винаги става паралелно. С напредването на конфликта, както находката в мозъка, така и растежът на тумора, прогресират. В момента, в който има стагнация на едно от нивата, развитието на другите две нива също се забавя.
Лява/дясна страна
Тъй като мозъкът играе такава важна роля в оценяването на всяка ситуация, винаги трябва да се взима предвид дали сме левичари или десничари (така ли се казваше). Това определя върху коя страна на мозъка ще рефлектира конфликтът и коя страна на тялото ще бъде засегната.
Човек, отдаващ предпочитания на дясната ръка, ще отговори на конфликт със своята майка или дете с лявата страна на тялото си, а на конфликт с партньор (всеки друг, освен майката и детето) – с дясната. При левичарите е обратно. Например: ако една десничарка внезапно се обезпокои за здравето на детето си, ще бъде засегната лявата и гърда. На томография на мозъка, находката (Фокуса на Хамер) ще бъде в дясното полукълбо, което контролира жлезистата гръдна тъкан на лявата гърда.
Винаги има размяна на страната между органа и мозъка.