Действие на “BioBran” при диабет – проф. Икуо Охара
Възможности за задържане на хиперглекимията (повишено ниво на глюкоза в кръвта) чрез механизъм на действие различен от този при конвенционалните диетични фибри
Броят на пациентите с диабет се е увеличил бързо през последните години. Може да се види, че дори границата на анормалната глюкозна толерантност ускорява артериосклерозата. Това демонстрира необходимостта от подход осигуряващ превенция и ранно подобряване.
“BioBran” (арабиноксиланно съединение на оризови трици), предлагани от Daiwa Pharmaceutical Co., Ltd., има свойствата на хранителни фибри, като се очаква те да забавят усвояването на захарта от организма. В настоящия брой сме поканили професор Икуо Охара от Aichi Gakusen University за да разясни  потенциалните възможности за подобряване при хиперглекимия след  приемането на “BioBran” , базирайки се на негови експериментални данни.
 
Потенциална превенция от захарен диабет възоснова на свойствата на диетични фибри
 – Първо, какво е вашето разбиране за захарен диабет като специалист по храните ?
Охара: Моето разбиране за захарен диабет е, че това е хронично състояние на хиперглекимия произтичащо от задържането на захар от клетките, причинено от недостатъчното  действие на инсулина  и инсулинова резистентност.
Искам да подчертая, че това е метаболитно заболяване, което води до анормален метаболизм на липиди и протеини освен захарта. Мисля, че появата на много усложнения, включително хиперлипидемия и хипертония водят до цялостно влошаване на метаболизма.
 – Защо започнахте да използвате “BioBran” и каква полза очаквате при
захарен диабет ?
Охара: Оризовите трици са биопродукт получен при очистване на ориз и обикновено са неизползваеми за храна поради лошя му вкус. Част от него се използват за растителна или животинска храна.
BioBran е хранителна добавка получена от оризови трици и доказано има имуномодулаторно действие поради засилването НК клетъчната активност. Макар че се очаква “BioBran” да има същите функции  като диетичните фибри, които забавят увеличаването на кръвната глюкоза, досега не е имало сведения за неговото действие при захарния диабет. Затова започнах да изучавам възможностите за превенция и лечение на захарен диабет с “BioBran” чрез експериментални животни.
Подтискането увеличаването на кръвната глюкоза след  глюкозна проба  и тенденцията към подобрение на липидния метаболизъм са потвърдени
 – Изучавали сте  връзката между приемането на “BioBran” и нивото на кръвната глюкоза. Ще Ви помоля да опишете това проучване.
Охара: На плъхове се дава диабетичен индуктор стрептозоцин (STZ) непосредствено след раждането, което води до развитието на патологично състояние, близко до човешкия диабет тип 2 след израстването. Проведен е експеримент, като се използва такъв плъх с тип 2 захарен диабет, при който отделянето на инсулин се запазва. Плъхове са били разделени на 3 групи: на здравата контролна група се дава 1,7% целулозна храна, на диабетна група се дава 1,7% целулозна храна, а на другата диабетна група се дава 1% “BioBran” (+ 0,7% целулоза) ad libitum за 60 дни. След 60 дни се прави   биохимичен анализ на плазмата, при който кръвния инсулин, кръвната глюкоза, триглицеридите и общия холестерол се определят.
 – Какви са резултатите от експеримента?
Охара: На 58-мият установяваме, че концентрацията на кръвна глюкоза бързо се покачва  след направата на перорален тест за глюкозна търпимост (OGTT) ден при диабетичната група, на която е даваан 1,7% целулозна храна в сравнение с контролната група. От друга страна, след направата на глюкозен тест се вижда ,че бързото нарастване на кръвната глюкоза  е подтиснато при групата на диабетните плъхове получавали “BioBran”.
 – Какви са резултатите от биохимичен анализ на плазмата?
Охара: Увеличението на общия холестерол в кръвта е значително подтиснато при диабетната група получвала “BioBran.” (фиг.2)
 
В друг експеримент ,където  диабетните плъхове са третирани с “BioBran” – 75 мг/кг за 20 дни, концентрацията на общия кръвен холестерол и свободните мастни киселини е по-ниска. (фиг.2 и 3). В този експеримент рязкото покачване на кръвната глюкоза е отново подтиснато.
 
Физиологическата активност при ниска концентрация предполага участието на ниско молекулярната компоненти
До каква степен механизма на действие на хранителните фибри допринася за спиране на повишаването на кръвната захар след захарна проба?
Охара: Задържането на кръвната захар от хранителните фибри се обяснява с намалено и забавено усвояване на захарта поради промени при вискозитета в стомашно-чревния тракт. Независимо от това BioBran проявява физиологична активност като хранителните фибри дори при много ниска концентрация. Това е забележително.Тенденцията за подобряване на диабета се наблюдават при около 1 / 5 до 1 / 10 от дозите на другите хранителни добавки. Физиологичната дейност на “BioBran” не може да бъде обяснена само с функциите на диетичните влакна .
 – BioBran” е много различен от традиционните хранителни фибри нали?
Охара: По принцип, хранителната фибра, приемана орално не се абсорбира от чревната лигавицата. Ето защо, получените резултати предполагат участието на ниско молекулни компоненти способни да проникнат в чревната лигавицата и да бъдат усвоени.
BioBran се произвежда от хидролизирана разтворима хемицелулоза извлечена от оризови трици с помоща на ензими от гъбата шитаке. Потвърдено е, че съдържа ниско молекулни компоненти с молекулно тегло от около 200. Освен промяната на вискозитета в стомашно-чревния тракт, ниско молекулните компоненти могат да бъдат транспортирани до граничните клетки-четки, където да въздействат върху рецепторте на панкреаса и инсулина  директно.
Тези експериментални резултати демонстрират потенциала за превенция и подобряване на анормалния глюкозния толеранс.
Охара: Разбира се, “BioBran” може да бъде полезен за прeдпазване от захарен диабет. Навиците при хранене са много важни за предотвратяването на диабета. В бъдеще бих искал да разширя научни изследвания, вземайки под внимание различни условия, като хранене и упражнения.
 – Какво бъдеще очаквате за хранаителните добавки?
Охара: В основата на превенцията от различните заболявания и подръжането на здравето е правилното хранене. Независимо от това, редовното хранене не винаги може да осигури достатъчна хранителност. Освен това има хора, които имат трудности при хранене и такива, които се хранят лошо поради стареенето. Така че, основното е хранене и упражнения, и ако има някакъв недостиг, той трябва да бъде допълнен с хранителни добавки. Това би бил един начин за ефективно използване на функционалните храни.
Ползата за пациенти с рак в напреднал стадий – д-р. Килхачиро Такахара
Изследовател: д-р. Килхачиро Такахара
Клиника: Хирургичнa клиника Sano, Япония
Срок: юни 1998 – декември 1999
Цел: Да се даде оценка на действието на Biobran чрез сравнение на контролна група пациенти с рак в напреднал стадий получаващи стандартно лечение в Хирургично клиника Sano и сходна група пациенти, получаващи Biobran в допълнение към конвенционалната терапия.
Дозировка: 3 грама Biobran на ден
Тестови областти: NK клетъчна активност и CD4/CD8 нива
Брой пациенти: 205 общо, от които 109 пациенти в контролната група, получаващи конвенционално палиативно лечение и 96 пациенти в Biobran групата, получаващи хранителната добавка в допълнение към стандартната терапия. (Забележете, че всички тези пациенти са категоризирани с рак в много напреднал стадий и вече не получават реално лечение, а само такова намаляващо болката.)
Резултати: Процента оцелели от контролните групи и Biobran групата бе анализиран през срока на изследването. Пациентите са разделени в 5 групи всяка в зависимост от ниво им на НК клетъчна активност: над 40% НК клетъчна активност; 30,0 – 39,9% активност; 20,0 – 29,9% активност; 10,0 до 19,9% активност; и под 9,9% активност. Общия процент оцелели през този период е бил 33,9% за контролната групата и 54,2% съответно за Biobran групата. При пациентите с над 40% НК клетъчна активност в Biobran групата има над 81% оцелели. Така че общия процент оцелели нараства значително при комбиниране на конвенционално лечение и хранителната добавка Biobran в Хирургичната клиника Sano, която има утвърдена репутация в Япония.
Коментар: При това проучване се използва много малка група, 205 общо от пациенти с рак в много напреднал стадий, получаващи само облекчаващо лечение в клиниката в Япония. Периода на експеримента е само година и половина и не е ясно какъв би бил процентът излекувани при тези пациенти за по-продължителен период от време. Като цяло, интересното при това изследване е, че то показва някаква зависимост между увеличаването на броя оздравели пациенти и повишената НК клетъчна активност. Тъй като пробите са малки и вида на рака не е посочен, тези данни са по-полезни за да се стимулират допълнителни изследвания, отколкото да се правят заключения. Важно е да се отбележи, че при липса на по-дълг срок за следене на болните не може да се допуска, че някой от пациентите са живели много след края на изследването. Въпреки това изглежда, че Biobran е удължил живота на някои от тези пациенти с рак в напреднал стадий, освен това вече е добре известно, че тази хранителна добавка може значително да подобри качеството на живот за тези пациенти, както и пациенти подложени на действително лечение (като например химиотерапия и лъчетерапия).
Третиране на множествена миелома чрез използването на Биобран – проф. М. Гьонеум
Интервю с  проф. М. Гьонеум от UCLAand Drew Medical College
 
Доказано е, че производните на арабиноксиланните оризови трици (в частност “BioBran”) са МЕРО (модификатор на естествените реакции на организма), който активира НК клетките и се използва като алтернатива за лечението на редица заболявания, поради свойството си да засилва имунната система. Проф. М. Гьонеум от UCLA and Drew Medical College е водещ изследовател в областа на раковите образования и НК-клетките, и има проведени много клинични изследвания използвайки “BioBran”. Наскоро той направи ново изследване за ефекта от третиране с BioBran при множествена миелома. Тук професорa разказва за своето проучване и  за възможността за използването на BioBran в комбинирани терапии.
Проучвания на ефикасността при множествена миелома, с акцентиране върху активизирането на НК клетките
 – Можете ли да ми обясните защо сте започнали да изследвате действието му при  множествена миелома?
Гьонеум: Аз смятах, че НК клетките, които действат като първоначален отбранителен механизъм на организма могат да бъдат активирани от множествена миелома по-лесно, отколкото при солидни тумори и поради това че  BioBran действа директно върху НК клетките може да ги активизира по-рано и по-силно. Идеята е, че натрупването на ракови клетки потиска активността на клетките на имунната система, като НК клетки например при появата на солиден тумор. От друга страна при рак на кръвта раковите клетките се разпространяват през цялото тяло, което улеснява НК клетките при атаката на индивидуални ракови клетки.
– Какво действие очаквате да има “BioBran” ?
Гьонеум: Действието на “BioBran” може най-общо да се раздели на две основни области: активиране на НК клетки и намаляване разсейването на раковите клетки пряко или косвено, като сме демонстрирали тези ефекти в няколко изследвания. Също така сме показвали, че приемането на “BioBran” с конвенционални лекарства против рак е ефикасен начин да се лекуват туморни клетки с многолекарствена резистентност (ТКМР) като HL/60 AR.
Случай при който BJP стана нормална и функцията на имуноглобулинен синтез се възстановени
 – Можете ли да ми разкажете за случаи от настоящото изследване?
Гьонеум: Пациент от мъжки пол на възраст 58г. почувства силна болка от петия  прешлен на гръбнака до първия на кръста. Кумулативната стойност на Бенс-Джоунс протеинова екскреция (BJP) в урината му за повече от 24 часа е 1100 мг / ден. Имуноелектрофорезиса на пикочния протеини е направен с помощта на антисеруми характерни за IgG, свързани Капа и ламбда леки вериги. Получените свободни Капа и ламбда протеинови вериги показват, че двете отделни протеинови съединенния от 56,2% и 18,9% са свободни еднотипни Капа леки протеинови вериги. Аспирацията на костен мозък показва, 30% плазмени клетки.
Този пациент е подложен на химиотерапия и лъчева терапия, но  му се дава около година живот. След като неговото BJP остана над 100 мг / ден и се получиха нежелани реакции,  химиотерапията му беше променена на лечение само с “BioBran” по 3 гр/ ден.
 – Какви се промени във времето след започването на лечение с “BioBran”?
Гьонеум: Неговото BJP намаля до 5 мг / ден петнадесет месеца след започване на лечението с “BioBran”. Нивата на IgG, IgA и IgM серумен имуноглобулин постепенно се увеличават. Не характерен моноклонален пик се наблюдава, което показва, че нормалните функции на имуноглобулин синтез са възстановени.
 – Какво мислите, че  предизвиква спада на неговото BJP?
Гьонеум: Механизмът на действие, чрез който “BioBran” понижава BJP не е напълно известен, но може да е свързано с потискане на Б клетки чрез активирането на НК-клетките. Предишни изследвания показват, че добавянето на НК клетки към Б клетъчна среда води до намаляване производството на антитела, което предполага, че НК-клетките подтискат функцията на Б-клетките.
Скорошно проучване показа, че това инхибиране е свързано с (1)  активирането на НК клетки, (2) прякото взаимодействие между НК-клетките и Б- клетките,  и (3) производството на интерферон от активираните НК клетки.
 – Как се промени НК клетъчната активност при този пациент ?
 
Гьонеум: Неговата НК клетъчна активност беше 35,4 LU, когато химиотерапията се преустанови, но се повиши до 66,5 LU след две седмици лечение с “BioBran”. Оттогава се е запазила постоянно висока.
 – Какви са резултатите при повишаването на продължителността на живота?
Гьонеум: Единадесет други пациенти, които изследвахме имаха средно- очаквана продължителност на живота около 2 години, като тя беше увеличена почти два пъти, между 3.5 и 4 години. Беше потвърдено, че общия брой  раковите клетки в костния мозък е намалял заедно с понижаването на BJP.
Възможността за комбинация с други типове лечение, включително и лъчева терапия
 – Кое е  най-доброто време за започване на  лечение със “BioBran”?
Гьонеум: При различните методи за лечение на рака е важно  да се повиши издражливстта на имунната система на пациентите и да се подобри  техния начин на живот, например чрез намаляване на стреса, или като  откажат цигарите. Това се отнася за всички видове рак, като по-ранното започване на лечението увеличава процента излекувани.
 – Какво мислите за възможността за комбиниране на “BioBran” с химиотерапия?
Гьонеум: Химиотерапия сама по себе си не може да унищожи всички ракови клетки. Предвид това, ако отчетем многото възможни  комбинации, това може да доведе до създаването на нови  ракови терапии. Мисля, че комбинацията от използването на “BioBran” за подсилване на имунната система е една от възможностите, която може да доведе до по-ефективно лечение.
 – Има ли  възможност за комбиниране на “BioBran” с някой друг вид лечение?
Гьонеум: Вече започнахме да изучаваме комбинирането на “BioBran” с лъчева терапия. Анализираните резултати и получените данни предполагат, че тази комбинация е ефективна. Много е вероятно в бъдеще да се открият и по-ефективни методи за лечение, при комбинирането на “BioBran” с други лечения.
Канелим – изследвания, резултати и информация

Обобщени резултати от терапевтичния ефект на Канелим капсули върху пациенти със злокачествени тумори.

Блница LongHua, Унверситет TCM Шанхай

Легенда:

CR – пълно повлияване

PR – частично повлияване

NC – без промяна

PD – прогресия на заболяването

P – вероятностен показател полученият резутат да е случаен. При стойности P<0.05 резултаите се считат за статистически значими и достоверни, като шанса да са случайни е по-малък от 5%.   При P<0.01 шанса да са случайни е по-малък от 1%.

Резултати:

Таблица 1 – Ефективност

Случаи CR PR NC Обща ефекивност (CR+PR)
105 38 (36.19%) 49 (46.67) 18 (17.14%) 87 (82.86%)


Таблица 2 – Хемограма и промяна в имунитета

Показател Случаи Подобрение Стабилизирани Влошаване Обща  ефективност (%)
WBC 105 14 91 0 105 (100.0%)**
RBC 105 9 83 13 92 (87.62%)**
BPC 105 3 91 11 94 (89.52%)**
OKT3 105 52 37 16 89 (84.76%)**
OKT4 105 55 41 9 96 (91.43%)**
OKT8 105 33 53 19 86 (81.90%)*
T4/T8 105 56 32 17 88 (83.81%)*
NK 70 45 19 6 64 (91.43%)**

* p<0.05, ** p<0.01

Таблица 3 – Качество на живот по скалата на Карновски

KPS – Karnofsky performance status

Случаи KPS   повишениe KPS стабилизиране KPS намаление Процент на стабилизиране и  подобрениe
105  46(43.81%) 49 (46.67%) 10 (9.52%) 95 (90.48%)

Изследвани случаи:
105 пациента с различни типове рак, включително 28 случая с рак на костите.

Метод на лечение:
Група на терапия с Канелим: Canelim капсули: 6 капсули 3 пъти на ден, продължителност на курса 30дни

Заключение:

Таблица 1 – Ефективност: Очевидно е, че Canelim може да подобри състоянието на пациенти с рак, общия показател на ефективност е 82.86%
Таблица 2 – Хемограма и промени в имунитета: По-голямата част от изследваните случаи са с повишение на имунитета и на защита на периферните кръвни клетки (червени, бели кръвни клетки и тромбоцити) при p<0.05 и <0.01
Таблица 3 – Качество на живот по скалата на Карновски: Повечето от пациентите 90.48%, имат подобрение или стабилизиране в качеството на живот след лечението
Canelim унищожава раковите клетки,  протектира незасегнатите такива,  облекчава симптомите на заболяването и подобрява качеството на живот при пациентите с ракови образования.

Изследване върху терапията TCM-WM – (Traditional Chinese Medicine and Western Medicine) на средна и напреднала аденоза на млечната жлеза. 

Цяо Дзонг Хуа, Хирургическо отделение на XVIII народна болница в Шанхай

Цел: Изследване на лечебните въздействия при комплексна терапия, основана на китайската народна медицина и западната медицинска наука, върху средна и напреднала аденоза на млечната жлеза. Метод:народната медицина бе използвана за лечението на 726 пациенти, които страдат от средна и напреднал аденоза на млечната жлеза. Tamoxifen 10 mg, два тъпи на ден, в продължение на един месец;

Canelim capsule – по 6-8 капсули три пъти на ден за един месец. Резултати: цялостното ефективно ниво бе 100%. Шестстотин и осемдесет и три случая от 726 пациенти бяха напълно излекувани (94.08%), 43 случая бяха частично излекувани (5.92%). Извод: ТКМ-ЗМ терапия на аденозата на мелчната жлеза с Tamoxifen. Той е особено подходящ за лечение на средна и напренала аденоза на млечната жлеза.

Ключови думи: аденоза на мелчната жлеза, Тamoxifen, Canelim

Аденозата на млечната жлеза е болест, свързана с менструацията, нейните основни симптоми са масталгия и тумор. Болка в едната или двете страни на гърдите, особено интензивна 5-7 дни преди менструация и с нарастване на тумора. Всички симптоми отслабват след менструация. Този вид болест се среща при жени между 30 и 50 години(38.8%-49.3%), повече сред градското населени, отколкото сред жители на селските райони. На този проблем се отделя все по-голямо внимание заради клиничното му значение при образуването на рак. Не са разработени особено ефективни лекарства, макар че ние третираме аденозата на млечната жлеза с лекарствена комбинация отCanelim и Tamoxifen от 1992 г. и терапевтичният ефект е задоволителен.

ДАННИ И МЕТОДИ

1      Клинична информация

Изследвана група – 726 жени, най-младата е на 20 години, най-възрастната – на 61 години, средна възраст – 36 години.

Локация на бучката: в едната гърда  78(10.74%), в двете гърди 648 (89.26%).

Локализирани в един сектор 318 (43.3%), в повече от един сектор 408 (56.2%).

2      Стандарт при средна и напреднала аденоза на млечната жлеза

Включва повече от два елемента от изброените по-долу:

2.1      Видът на бучката е твърд, дори назъбен.

2.2      Силна болка, с която не може да се работи и живее нормално, непоносима.

2.3      Тенденция към образуване на група от бучки.

2.4      Не се повлиява от силни лекарства.

2.5      Не се повлиява след поетапната терапия.

2.6      Възобновява се след поетапната терапия.

3      Терапевтичен метод

Tamoxifen 10mg два пъти на ден в продължение на един месец.

Canelim capsule 6-8 капсули три пъти на ден в продължение на месец.

4      Период на лечение

6-18 месеца, средно по 8 месеца.

РЕЗУЛАТАТИ

  1. 1. Стандарт за оценка на терапевтичните ефекти

Неефективност: Няма значима промяна на болката и твърдостта на тумора.

Ефективност: Облекчаване на болката. Омекване на бучката. Повлияване на тумора (<25%).

Подобрение: усещане на болка от време на време или лека болка при докосване. Повлияване на туморите (25%-50%).

Частично оздравяване: Отслабване на болката. Омекване и дивергенция на туморните съединения на групи. Повлияване на бучката (>50%).

  1. 2. Резултати от терапията
Брой Процент
Неефективност 0 0%
Ефективност 726 100%
Подобрение 726 100%
Частично оздравяване 43 5.92%
Оздравяване 683 94.08%

ДИСКУСИЯ

1. За първи път тази болест е описана като cyst-hyperplasia на млечните жлези, била е наричана още епителна пролиферация, хиперплазия на издатините на млечната жлеза, аденоза на гърдите и т.н. Последно бе определена като дисплазия на млечните жлези от Световната здравна организация.

Аденозата на гърдите е болест на безвредната хронична хиперплазия на млечните жлези, свързана с ендокринни смущения, причинени от физиологична хиперплазия и смущение.

Въпреки че етиологичните фактори все още не са ясни, повечето разпространени мнения са, че тя се дължи на функционално разстройство на яйчниците. Може би секрецията на прогестерон е ниска, но естрогентът е нормален или се повишава, което води до хипеплазия на FT и кисти на алвеолите или каналите. Разпознава се по болката (при докосване), подуването на лимфните възли, по бучките и гнойта от гърдите.

2. Повечето пациентите усещат болка от едната или от двете страни на гърдите 5-7 дни преди менструацията, локализирана главно в горния външен сектор, макар че така се наблюдава само при 8% от тази група случаи. Чувствителността е осезаема и се засилва при движение, при триене в дрехите, при кашляне и т.н. Някои жени дори настояват за отстраняване на гърдите. Всички симптоми отслабват след менструацията. Ние наричаме товамастодиния, при която има само болка без изява на бучки, но всъщност повечето случаи са придружени с подуване на жлезите, с кисти с тенденция към сливане и втвърдяване. Част от случаите се развиват в аденома, а няколко от тях – в рак.

Аденозата на гърдите може да бъде три вида: мастодиния, аденопатия, бучки, като и трите вида могат да се наблюдават по единично или заедно.

3. Аденозта на гърдите няма да се развие в рак, ако е в ранен стадий, но лесно се променя в средния или напредналия период. Много учени смятат, че алотипната хиперплазия на гърдите и напредналата папиларна бучка са предупреждение за рак, и раковото развитие е достигнало 23-33%.

4. Много лекарства имат функцията да премахват или да облекчават симптомите на този проблем, но не могат радикално да лекуват патологичните изменения на хиперплазията на млечните жлези. Открих, че много лекарства, например XiaoJin, Niuhuangxingxiao, Tiandongsu, не дават задоволителни резултати през дългите години на клинична практика. След използването на Tamoxifen и Canelim броят на излекувaните от аденоза на гърдите е 08%, надминавайки с 21-53% обикновеното лечение.

Tamoxifen е антагонист на естроген рецептор, споделяйки естроген рецептора с естрогена, за да блокира хиперплазията на съединителната тъкан, като се избягва склероза на жлезите и каналите, освен това, има способността да намали нивото на пролактина в кръвта, както и холестерола и липопротеините с ниска плътност(LDL). Клиничните данни показват, че може бързо да отнеме болката, нещо повече – може да размекне и стопи бучките в гърдите, но прилагането му при средно напреднали и силно напреднали случаи не дава толкова добри резултати. При спиране на лечението, има вероятност болката да се появи отново. Основните странични ефекти са свързани с нарушения в менструацията.

Традиционната медицина приема, че аденозата на гърдите спада към категорията lacto-arthralgiaс spasm, причинен предимно от блокирането на невидимата енергия qi, кръвна стаза, коагулация на слюнката, потиснат черен дроб, бъбречна недостатъчност, свързана с черния дроб, бъбреците и далака. Ключови аспекти са подсилването на кръвта чрез премахване на кръвната стаза и разсейването на натрупани патогени. Аз избрах Canelim capsule(народна китайска медицина), определяйки лечението въз основа на разликите в знаците и симптомите. Той е съставен от Radix Curcumae, Alumen, Semen Strychni, Herba Agrimoniae и др. В изследваната група нивото на освобождаване от болката е 70%, докато отдръпването на туморните образувания е 75%  при самостоятелното прилагане на Canelim. Обичайните странични ефекти от Canelim са стомашен дискомфорт и кожен сърбеж, затова го приемайте след хранене. Капсулите Canelim въздействат за отслабване и свиване на растежа на тумора, подобрявайки имунологичните способности на организма.

След всичко можем да твърдим, че Tamoxifen възпрепятства стимулиращата роля на естрогена във вътрешния слой на епидермиса на каналите на гърдите и на съединителната тъкан, а Canelim свива и размеква туморите, така че лекарствената комбинация от двете е безопасна и дава резултат.

ЛИТЕРАТУРА:

1, Sun Xuejian, Cause and clinic analysis of adenosis of mammary Clinical surgery magazine, 1994:2:115

2, Liu Wnabao, Therapy of hyperplasia of mammary glands by combinationof TCM with Western medicines, Practical surgery magazine 1992:7:334

Клинични наблюдения на синергична терапията на недребноклетъчен рак на белия дроб с Canelim

Дзяо Жиангхе / Хуанг Фенгминг, Онкологичен институт ChongQin

Цел: Изследване на лечебния ефект и токсичната реакция на Canelim, подпомагайки интегрираната терапия сTopotecan и Cisplatin при недребноклетъчен рак на белия дроб. Метод: 48 пациенти, страдащи от недребноклетъчен рак на белия дроб, разделени по случаен принцип на две групи – тестова група (25 случаи, Canelim и Topotecan, комбинирани с Cisplatin) и контролна група – (23 случая, Topotecan и Cisplatin). Резултати: Нивото на ефективност при тестовата група достигна до 64%, нивото на подобрение на жизнените функции е 68%, случаи на хематологична токсична реакция -44%, докато случаите на нехематологична токсична реакция са 52%; същите при контролната група са 47.83%, 34.78%, 69.57%, 52.17%.

Сравнявайки резултатите на двете групи, се наблюдават значителни несъответствия в няколко индекса (P>0.05) в очакванията за хематологичната токсична реакция (P<0.05).

Извод: Canelim има значителен синергичен ефект за лечението и оказва клинично въздействие върху ръста на случаите на хематологична токсична реакция, подобрява жизнените показатели на пациента.

Ключови думи: Canelim capsule, Topotecan, Cisplatin, недребноклетъчен рак на белия дроб.

Topotecan, TPT, най-новото лекарство от производно на камптотецин (Camptothecin), действа върху топоизомераза Iи задържа растежа на туморните клетки. Напоследък бе широко прилаган като терапия на стереотипен тумор, но беше ограничено заради своето сравнително силно действие. Ние решихме да използваме Canelim като допълнение в тази ситуация, за да видими дали токсичността на химиотерапията би могла да се намали и да се подобрят резултатите от нея. За 48 пациенти, страдащи от рак на белия дроб и лекувани през 2000 – 2001 г., се съобщава, както следва:

1      ДАННИ И МЕТОДИ

1.1  Клинични материали

48 пациенти, страдащи от недребноклетъчен рак на белите дробове, бяха разделени на две групи по случаен принцип – тестова група (25 случая) и контролна група (23 случая). Всички те бяха диагностицирани чрез компютърен томограф или магнитно-резонансна томография, патология и цистология. Стадирането бе извършено според стандартите за недребноклетъчния рак на белия дроб от 1997 г. на Световната здравна организация. Условията за двете групи са сходни. Вж. таблица 1

Клинични данни на двете групи:

Табл. 1

Групи        Участници Възраст Сексуалност              Патотип         Стадиране поTNM    Резултатиkarnlfs
 Мъже   Жени        SC  AC  other            Ⅲb   Ⅳ
Тестова          25      55(32-73)        19       6              12   11   2                 13    12                        60(50-90)
Контролна       23     51(29-71)         18       3              10   12   1                 12    11                       70(50-100)

1.2  Правила за избор на пациенти

Общо състояние: karnlfs≥50 минути, прогноза за продължителност на живота ≥3 месеца, период на радиотерапия≥4 седмици. Функции на органите сърце, черен дроб, бъбреци – нормални. Левкоцити ≥4.0×10g/L, pt≥90×10g/L, общ билирубин на кръвната плазма≤ 1път от хипсо-лимита на нормалната стойност.

Аминофераза ≤ 1път от хипсо-лимита на нормалната стойност, серумна урея, креатинин ≤ хипсо-лимит от нормалната стойност, няма плеврални течности, асцит и разпространение на чернодробни метастази. Отговаря на изискванията на Комисията по етика. Подписана декларация за съгласие и възможност за контролни прегледи.

1.3  Стандарт за оценка на лечебните ефекти и токсичността

Според „Стандарта за оценка на обективните ефекти върху тумора” на Световната здравна организация, стандартът за оценка на лечебния ефект е представен посредством CR, PR, NC, PD, CR и PR и трябва да са одобрени от още двама лекари. OR е процент от CR, добавяйки PR към общия брой на пациентите. Стандартът за класификация на токсичната реакция към противораковите лекарства се определя от I до IV ниво

1.4  Методи

Тестова група: TPT+DDP+CANELIM

TPT: 0.75mg/m2  ⅳ d1-5

DDP: 80 mg/m2   ⅳ d1

CANELIM:  всеки път по 5 капсули по три пъти на ден. Приема се една седмица след началото на химиотерапията и се продължава 4 седмици след химиотерапията.

Контролна група: единствено TPT+DDP, същите указания като при тестовата група.

РЕЗУЛТАТИ

2.1 лечебен ефект върху двете групи

104 периоди на химиотерапия бяха проведени при 48-те случая. OR на тестовата група е 64.0%, 47.8% за контролната група, 1 случай на CR.

Съпоставка на лечебния ефект върху двете групи

Група Брой       CR     PR     NC    PD         OR (%)
ТестоваКонтролна 25          1      15      8      1           64.0*23          0      11      9      3           47.8

*P<0.05 в сравнение с контролната група

Подобрение на жизнените показатели след лечението: 68.0% при тестовата група и 34.8 (P<0.05) при контролната група, със значително неравенство.

Подобрение: увеличение с повече от 10 точки

Стабилизиране: промяна с по-малко от 10 точки

Влошаване: спад с повече от 10 точки

2.2 Токсична реакция

При двете групи се наблюдава сходна токсичност.

Таблица 3

Съпоставка на хематологичната токсична реакция при двете групи

Група WBC Hb Pt Общ коефициент
Тестова 1 1 2 1 1 2 2 0 0 1 0 0 44%*
% 4 4 8 0 4 4 8 0 0 4 0 0
Контролна 2 2 3 1 2 3 0 1 0 0 0 1 69.575%
% 8.7 8.7 14.03 4.34 8.7 14.03 0 4.34 0 4.34 0 4.34

*P<0.05 в сравнение с контролната група

Нехематологичната токсична реакция при двете групи се отразява на функцията на черния дроб, реакцията на храносмилателния тракт, предизвиква алопеция, липса на апетит, парене в устната кухина и т.н. Не се наблюдават аномалии във функцията на бъбреците.

Таблица 4

Съпоставка на нехематологичната токсична реакция при двете групи

Група WBC Hb Pt Общ коефициент
Тестова 1 1 2 1 1 2 2 0 0 1 0 0 44%*
% 4 4 8 0 4 4 8 0 0 4 0 0
Контролна 2 2 3 1 2 3 0 1 0 0 0 1 69.575%
% 8.7 8.7 14.03 4.34 8.7 14.03 0 4.34 0 4.34 0 4.34

Общият процент на тестовата група е 52.00% и 52.17% (P>0.05) на контролната група.

3    ДИСКУСИЯ

Беше доказано, че ДНК топоизомераза е важна цел на химиотерапията на туморите и играе значима роля при репликацията, транскрипцията и рекомбинацията на ДНК. TPT е инхибитор на топоизомеразата I. Клиничните проучвания показват,че инхибиторът Topol, комбиниран с DDP, има синергичен ефект при химиотерапията на туморите и задава принципа за клинично лечение на тумор.

Заради интензивността на страничните ефекти върху костния мозък, ние добавяме Canelim в опит да намалим токсичните реакции чрез неговата функция да поддържа кръвта и да размеква бучките, и така да се постигне по-висока степен на облекчаване и стабилизация. Съставна смес за подсилване на съпротивителните сили на организма, прибавена към химиотерапията, е осъществим метод на увеличаване на лечебните ефекти върху злокачествени тумори.

Капсулите Canelim съдържат Radix Curcumae, Alumen, Semen Strychni, Herba Agrimoniae и т.н. Повече от половината съставките имат предназначението да ограничат растежа на различните клетки, да съдействат на фагоцитозата на белите кръвни телца.

В тази статия, OR на тестовата група е 64.10% и 47.8% при контролната група. Подобряването  на жизнените показатели е с 68% при тестовата група и 34.78% за контролната група, така че P<0.05. Двете групи имат подобни некръвни токсични реакции, както и различни кръвни токсични реакции: 44% при тестовата група и 69.57% при контролната група, P<0.05.

На първо място, Proposal на CANELIM+TPT+DDP действат много добре на пациентите с недребноклетъчен рак на белия дроб. Canelim може да намали токсичното влияние на химиотерапията върху организма и да подобри жизнените показатели на болните, заради което е ефективен за приложение в клиничната практика.
ЛИТЕРАТУРА

[1] Rowinsky EK, Crochow LB, Hendricks CB, et al. Phase I and pharmacologic study of topotecan: a novel topoisomerase I inhibitor, J Clin Oncol, 1992, 647-656. ; Foyo Herb.