Начало  >  Рак на гърдата и какви са причините за появата му ?
Рак на гърдата и какви са причините за появата му ?
 

Ракът е резултат от процес, при които група клетки се разрастват и размножават по хаотичен и неконтролируем начин . По различни причини тези клетки придобиват способността да не се подчиняват или да избягват механизмите, които обикновенно строго контролират растежа на нормалните клетки.

Ракът на гърдата може да произхожда от клетки на млечните канали, или от разположените в края на тези канали жлезен паренхим.
Никои не знае кои са причините за появата на рака на гърдата. Известно е, че е по-често срещан сред жените в развитите общества, но все още на знаем какво точно в този стил на живот провокира неговата поява.
Все пак са известни някои фактори, чието наличие води до по-голям риск от това заболяване:
Близки роднини с рак на гърдата / майка, сестра и дъщеря/
Това може би е най-важният рисков фактор за това заболяване. Ракът в историята на семейството изпълва с ужас мнозина , затова подчертаваме – Обърнете внимание – “близки” роднини – майка, дъщеря, сестра, а не лели братовчедки и стринки!!, и второ говорим само за рак на гърдата , а не за друг вид рак в семейството – рак на бял дроб, рак на червото и т.н. Известни са два гена BRCA1 и BRCA2, които се свързват с висок риск от рак на гърдата. Въпреки, че само 1 от 20 жени с рак на гърдата е носителка на някой от тези гени е уместно да бъдат тествани незасегнатите жени във фамилно обременени семейства, за да се определи носителството при тях на тези гени, което ще покаже техният риск за развитие на рак на млечната жлеза.
Възраст на първото забременяване
При жени ,които са родили първото си дете рано /около 20 г./ риска от това заболяване е по-малък. Но трябва да се знае, че това не е сигурна бариера срещу това заболяване.
Кърмене
По-дългото кърмене /1-2 години/ също осигурява известна защита срещу това заболяване. Но и тук защитният ефект е слаб.
Продължителен прием на естрогени /контрацептиви и хормоно заместителна терапия/. Риска от рак на гърдата е по-голям при продължително приемане на медикаментите, както и при по-висока доза на естрогена.
Симптоми на рак на гърдата и поставяне на диагноза
Най-често жените съобщават за “бучка” в гърдата, която опипали те или техният партньор. По рядко заболяването започва с оток, зачервяване и секреция. Опипването на някаква формация в гърдата не е причина панически да бягате към болницата. Запазете спокойствие, проучете в кои болници и/или ДКЦ работят мамолози и в рамките на няколко дни направете прегледа.
Поставяне на диагноза
Диагнозата се поставя след поредица от изследвания в специализиране звена. Основното изследване е мамографията. Може да Ви бъде предложена биопсията, най-често извършвана под ехографски контрол /ТАБ- тънкоиглена аспирационна биопсия/или под рентгенов контрол със специална игла, която позволява вземане на товече материал от прицелната зона /Кор-биопсия/.
За диагнозата рак на гърдата значение имат и изследването на Туморен маркер СА15-3 / взема се венозна кръв/, и пълно изследване на останалите органи за определяне разпространението на заболяването/ стадиране на заболяването/.
Лечение на рак на гърдата
Методите за лечение на рака на гърдата са:
Хирургичен: цели отстраняване на първичният тумор и най-близките лимфни възли. Обема на операцията зависи от големината на тумора и опитността на хирурга. Съвременните тенденции са запазване на гърдата- отстраняване на част на гърдата с тумора в случаите в които може за се осъществи. Възстановителната операция може да се извърши на по-късен етап или едновременно с отстраняването на тумора. Проследяването за локален рецидив след възстановителна операция е улеснено благодарение на съвременните образни изследвания – ЯМР на млечната жлеза.
Лъчетерапия: основната цел е предотвратяване на локални рецидиви/повторна поява на тумора след хирургичното му отстраняване/. При профилактичната лъчетерапия се облъчва гръдна стена, най-близки лифни възли и остатъчният паренхим на млезата при органо съхраняваща операция.
Химиотерапия:
Профилактична / адювантна / – цели предотвратяване на локален рецидив, и далечното разпространение/ метастазиране/ . Прилага се след радикална операция.
Лечебна – при вече установени далечни матастази, цели намаляване размера на метастазите до пълното им отстраняване.
Предоперативна /нео-адювантна/ – цели намаляване размера на тумора. Прилага се при напреднали процеси – по-големи тумори- и/или ангажиране на регионалните лимфни възли.
Всички видове лечения са съвместими с продукта Биобран и е препоръчително паралелното му приемане.
Профилактика и скрининг
На този етап най-голямо значение са отдава на т.нар. вторична профилактика – активно откриване и лечение на предраковите заболявания. Отстраняване на пренеоплазиите, открити главно при скринингови методи.
Организираният скрининг представлява мамографско изследваненай-малко на 60-70 % от популацията жени , на възраст от 50-70 години. Мамографският скрининг е с доказана полза. Много по оспорван е смисъла и потребността на скрининга при жени на 40-49 години. За сега той не влиза в стандартните програми.
Клиничното изследване /оглед палпация и др./ за ранно откриване на рака на гърдата се определя като ниско ефективно, а самоизследването – като още по по-неефективно. Въпреки това в нашата страна тези методи имат място.
Мамографско изследване извън организирания скрининг: До 35-40 години се предпочита ехомамографията – въднъж или два пъти годишно
Над 40 години – мамография веднъж годишно +/- ехомамография.
Обобщена информация за рака на гърдата
Рак на гърдата при мъжа – това е рядко срещано заболяване- до 1 % от всички неоплазии на гърдата регистрирани в страната. Лечението е комплексно- хирургия, химиотерапия , лъчетерапия и хормонотерапия при положителни рецептори. Спазват се същите правила както при рака на гърдата при жената.